GREMMLER Perusohje synteettisten hartsijärjestelmien käyttöön

PERUSOLOSUHTEET
Alustojen tulee olla lujia, kiinteitä ja kuivia sekä omata
hyvä tartunta. Lisäksi alustan tulee olla vapaa sementtiliimasta,
irtonaisista ja hauraista osista, kuten
myös aineosista joissa on öljyä, rasvaa, kumia, maalijäämiä
tai vastaavia. Alustan valmistelu sinko- tai hiekkapuhaltamalla,
korkeapainevesipiikkaamalla, jyrsimällä
tai hiomalla on välttämätöntä ja voidaan jättää
tekemättä ainoastaan erityistapauksissa.

Pinnoitettavan alustan tartuntavetolujuus tulee olla
alustan valmistelun jälkeen vähintään 1,5 N/mm2.

Betonin kosteus ei saa ylittää 4% – 6% (paino) riippuen
käytettävästä primerista.

Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 3 ˚C yli kastepistelämpötilan
ja alusta tulee myös suojata pinnoitteen
alta kapillaarisesti nousevaa kosteutta vastaan.

Tasaisissa ja ei- hiekoitetuissa lattioissa seuraava pinnoitus
tulee asentaa max. 24 tunnin sisällä varmistamaan
kemiallinen tartunta kerrosten välillä. Korkeammissa
lämpötiloissa ajanjakso lyhenee!

Ennen pinnoitusta myöhempinä päivinä alusta on välttämätöntä
valmistaa vähintään hiomalla ja puhdistuksella.

Käytettäessä yksikomponenttisia tuotteita, ilman suhteellisen
kosteuden tulee olla 40% ja 80% välillä. Alhaisempi
kuin 40% ei aiheuta kemiallista reaktiota.
Ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkeampi kuin
80% reaktio on liian nopea ja kontrolloimaton.

Käytettäessä vesipohjaisia tai liuotepohjaisia järjestelmiä,
täytyy pitää huolta riittävästä ilmanvaihdosta ettei
reaktioprosessi häiriinny. Primereiden ja pinnoitteiden
menekki on erityisen riippuvainen alustan imukapasiteetista
ja alustan karheudesta.

Lataa PDF tuotekortti