KÖSTER VAP I 2000 (VOC 0) haitta-aineiden kapselointiin ja betonilattioiden kosteudenhallintaan

Pinnoittaminen

KÖSTER VAP I 2000 (VOC 0) haitta-aineiden kapselointiin ja betonilattioiden kosteudenhallintaan

Hyödylliset linkit:

Haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Vahanen 11092017 materiaalimenekillä 450 g / m²
Lataa raportti tästä>>

KÖSTER VAP I 2000 (VOC 0) on järjestelmä haitta-aineiden kapselointiin, betonilattioiden kosteudenhallintaan sekä estämään pH:n muutosten sekä osmoottisen kuplimisen vaurioita lattiapinnoitteiden alla.

Haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Vahanen 11092017 materiaalimenekillä 450 g / m²
Lataa raportti tästä>>

Käyttöalue
KÖSTER VAP I 2000 (VOC 0) käytetään sisäilmakorjauksissa haitta-aineiden kapseloinneissa betonilattioihin sisätiloissa esim. teollisuus- ja monikäyttöhallit, toimistot, sairaalat, koulut, myyntitilat, tuotantotilat, lentokonehallit, varastot ja asuinrakennukset, jotka ovat alttiita alapuolen kosteudelle, esim. maakontaktissa olevien rakenneosien puutteellisen tai virheellisen vedeneristyksen johdosta. Se suojaa betonin korkeaa alkalisuutta vastaan (pH 13 – 14) ja toimii myös pohjusteena vähentämään vesihöyryn diffuusiota ennen epoksi- tai polyuretaanihartsipinnoituksia tai muita herkkiä lattiapäällysteitä kuten esim. PVC, kumi, puu, muovimatto.

Ominaisuudet
Erityisen koostumuksen ansiosta, KÖSTER VAP I 2000 pystyy vähentämään vesihöyryn kertymistä siinä määrin, että synteettiset hartsipinnoitteet, synteettiset hartsiliimat, mattoliimat, muovipäällysteet sekä tasoitteet eivät irtoa alustasta eivätkä vaurioidu kosteuden vaikutuksesta mikä aiheuttaa sisäilmaongelman. Materiaalilla on hyvä vastustuskyky vettä, jätevettä, mineraaliöljyjä, suolaliuoksia ja laimennettuja happoja vastaan.

Alustan vaatimukset
Minimi ikä suljettavalle betonipinnalle on 7 päivää. Suljettavan pinnan tulee olla
puhdas, imukykyinen, pölytön, öljytön ja rasvaton sekä vapaa muista tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista.
Kaikki pinnan epäpuhtaudet kuten liima-aineet, pinnoitteet, jälkihoitoaineet, rapautumat, pöly, rasva,
öljyt jne. tulee poistaa perusteellisesti sinkopuhaltamalla. Sileät pinnat tulee karhentaa hiekka- tai sinkopuhaltamalla. Alustan tartuntavetolujuus tulee olla vähintään 1.5 N / mm². Käytön ja pinnan kovettumisen aikana tulee lämpötilan olla vähintään +3°C kastepisteen yläpuolella. Betonin tulee olla vapaa alkaliherkistä aineosista ja pinnan vesiliukoisista silikaateista, joita usein löydetään pinnan kovettimista, tiivistysaineista ja kristallisoituvista vedeneristysaineista.

Tekniset tiedot
Koostumus:  matalaviskoosinen
Sekoitussuhde:  A : B paino (2 : 1)
Sekoitetun materiaalin tiheys:  1.1 g / cm3
Käyttöaika + 23 °C:  n. 25 min.
Kuiva-ainepitoisuus:  100%
Leimahduspiste:  > + 200 °C
Kovettumisaika + 20 °C:  n. 12 tuntia
Mekaaninen ja kemiallinen loppulujuus, +23 °C: 7 päivän jälkeen
Käyttö / asennuslämpötila:  + 10 °C – + 30 °C
Max. suhteellinen ilmankosteus käytön/asennuksen aikana: 85 %
Vedenkestävä:  24 tunnin jälkeen / + 23 °C
Puristuslujuus:  n. 65 N / mm2
Varastointilämpötila:  + 10 °C – + 25 °C
μ arvo:  144.960
Sd arvo, menekillä 500g / m²:  65.2 m

Materiaalimenekki
Vähintään 450 g / m²

1. Märkä / kostea betoni korkealla alkalisuudella
2. Höyrynsulku / haitta-aine kapselointi KÖSTER VAP I 2000
3. Lattiapinnoite KÖSTER LF-VL tai KÖSTER PS Flex

KÖSTER BAUCHEMIE AG Pinnoitteet kategorian Suomenkieliset sivut