KÖSTER SL Premium nopeasti kovettuva ja itsesiliävä lattiatasoite

KÖSTER SL Premium on korkealaatuinen, nopeasti kovettuva ja itsesiliävä lattiatasoite joka kovettuu
jännitteettömästi ja tarjoaa sileän, tasaisen pinnan vastaanottamaan myöhemmin asennettavia lattiajärjestelmiä.

Ominaisuudet
KÖSTER SL Premium kovettuu tunneissa sileäksi, vahvaksi sekä monikäyttöiseksi tasoitekerrokseksi.
Tuotetta voidaan käyttää monille alustoille kuten KÖSTER VAP I 2000 pinnoite, betoni jne. KÖSTER
SL Premium hyväksyy kaikki yleisimmät lattiapäällysteet ja on yhteensopiva useimpien liimojen kanssa.
Se kestää hankausta ja kulutusta. Mikäli tuote asennetaan sileälle, ei imukykyiselle alustalle kuten
KÖSTER VAP I 2000, alusta tulee pohjustaa KÖSTER VAP I 06 pohjusteella. KÖSTER SL Premium
voidaan asentaa kerrospaksuuteen 5 – 15 mm ja voidaan häivyttää 2 mm paksuuteen sekä täyttää
koloja aina 30 mm saakka.

Tekniset tiedot
Tilavuuspaino (jauhe):  1.3 g/cm³
Puristuslujuus (28 päivää):  n. 45 N/mm²
Taivutusvetolujuus (28 päivää):  n. 10 N/mm²
Vetolujuus (riippuen alustasta):  4 N/mm² saakka
Asennuslämpötila:  min. + 5 °C
Optimi asennuslämpötila:  + 15 °C
Käyttöaika:  20 min. (+ 20 °C)
Jalankulkukelpoinen:  n. 3 – 4 tuntia*
Voidaan laatoittaa:  n. 4 – 6 tuntia*
Liikennöitävissä (pehmeät renkaat):  24 tunnin jälkeen*
Parketin tai maton asennus:  24 – 72 tunnin jälkeen*
Synteettisen lattiapinnoitteen asennus:  24 – 72 tunnin jälkeen*
Kerrospaksuus:  5 – 15 mm
Kolojen täyttöön:  30 mm
Voidaan häivyttää:  2 mm
* riippuen lämpötilasta

Käyttöalue
KÖSTER SL Premium on suunniteltu epätasaisten betonipintojen tasoittamiseen sekä pinnoille jotka on
päällystetty KÖSTER VAP I 2000 höyrynsulku/kapselointi pinnoitteella.

Käyttö
Alustat jotka on tarkoitettu liikenteelle tai on käsitelty KÖSTER VAP I 2000 pinnoitteella tulee omata
vetolujuuden vähintään 1.5 N/mm2. Älä käytä happoja alustan puhdistamiseen tai puhdista alustaa
kemikaaleilla. Älä levitä liimajäämien päälle. Älä ylitä liikuntasaumoja KÖSTER SL Premiumilla.
Liikuntasaumat on asennettava paikallisten ohjeistuksen mukaisesti. Sekoita jokaiseen KÖSTER SL
Premium säkkiin 5.2 litraa puhdasta juomakelpoista vettä. Vesi lisätään puhtaaseen sekoitusastiaan
ja jauhe lisätään sekoittaen samanaikaisesti. Käytä sähkötoimista sekoitinta ja sekoita huolellisesti
vähintään 3 minuuttia kunnes juokseva, paakuton homogeeninen koostumus on saavutettu.

Asenna materiaali haluttuun kerrospaksuuteen heti sekoittamisen jälkeen. Sekoita ja levitä materiaali
yhtenäisenä työnkulkuna välttääksesi näkyviä työsaumoja. Materiaali on itsetasoittuva kun työskennellään
“tuoretta tuoreen päälle”. Kun työskennellään isommilla alueilla, käytä KÖSTER Tasoitelastaa materiaalin
levittämiseen. Telaa pinta KÖSTER Piikkitelalla heti levityksen jälkeen saavuttamaan erittäin sileä pinta
paremman “ilmaamisen” ansiosta. Asenna KÖSTER SL Premium 20 minuutin kuluessa. Älä viivytä
peräkkäisiä kaatoja enempää kuin 10 minuuttia välttääksesi näkyviä työsaumoja. Pinnan laatu riippuu
ammattitaidosta, kerrospaksuudesta ja kuivumisolosuhteista, joten variaatioita mallipinnasta voi ilmetä.
Kosteusherkät lattiapinnoitteet ja pinnan tiivistysaineet tulee asentaa vasta kun materiaali on täysin
kovettunut. Riippuen lämpötiloista, saattaa kestää 24 – 72 tuntia kun materiaali saavuttaa jäännös-
kosteuden alle 3 % (paino).

Betoni ilman KÖSTER VAP I 2000 höyrynsulkua:
Betonialustat valmistellaan sinkopuhaltamalla, jyrsimällä ja/tai hiekkapuhaltamalla, jolloin saadaan
imukykyinen ja huokosavoin alusta. Puhdistettu betonialusta pohjustetaan KÖSTER SL Pohjusteella
teknisen tuotekortin mukaisesti.

Betoni päällystetty KÖSTER VAP I 2000 höyrynsulkupinnoitteella:
Kun asennetaan sileälle, ei imukykyiselle alustalle kuten KÖSTER VAP I 2000 järjestelmät,
KÖSTER SL Premium voidaan asentaa kerrospaksuuteen 12 mm saakka. On tarpeen pohjustaa
edellä mainitut alustat KÖSTER VAP I 06 pohjusteella, materiaalimenekillä n. 50 – 70 g/m2. Kolot ja
painaumat alustassa tulee täyttää ennen KÖSTER VAP I 2000 pinnoitusta. Pinnoitus voidaan avata
kävelyliikenteelle 24 tunnin jälkeen ja liikenteelle 72 tunnin jälkeen.

Menekki
n. 1,5 kg / m2 per mm kerrospaksuus

Pakkaus
SL 280 025      25 kg säkki

Liittyvät tuotteet
KÖSTER VAP I 2000 (VOC 0) Tuotenumero CT 230
KÖSTER Mitta lasta Tuotenumero CT 915 001
KÖSTER SL Tuotenumero SL 281025
KÖSTER SL Flex Tuotenumero SL 284025
KÖSTER Itsetasoittuva IB Tuotenumero SL 287025

 

KÖSTER BAUCHEMIE AG Itsetasoittuvat aluskerrokset kategorian Suomenkieliset sivut

Lataa PDF tuotekortti