KÖSTER Negatiivisen puolen vedeneristysjärjestelmät betonissa ja muurauksessa

Järjestelmäesitteet

KÖSTER Negatiivisen puolen vedeneristysjärjestelmät betonissa ja muurauksessa

KÖSTER Negatiivisen puolen vedeneristys järjestelmät betonissa ja muurauksessa

Mitä on negatiivisen puolen vedeneristäminen?
Tyypillinen tilanne negatiivisen puolen vedeneristyksestä on kun vesi tulee perustusten seinien läpi ja vedeneristys tehdään sisäpuolelta. Yleisesti negatiivinen vedeneristys tarkoittaa, että vedeneristyskerros asennetaan rakenneosan sille puolelle joka ei ole suorassa kontaktissa veden kanssa. Negatiivisen puolen vedeneristys on vaikeampaa kuin positiivisen puolen vedeneristys koska siinä vesi tunkeutuu rakenne- osan läpi vedeneristys materíaalin taakse ja yrittää ”työntää sitä irti” alustasta.

Esimerkkejä negativisen puolen vedeneristämisestä
• kellareiden sisäpuolella
• vesitankkien ja siilojen ulkopuolella
• hissikuilujen sisäpuolella
• tunneleiden sisäpuolella
• suojamuurien vuotopuolella
• vuotavien kattojen alapuolella

Miksi käyttää KÖSTER vedeneristysjärjestelmiä? 
Vesi joka on tunkeutunut rakenneosan läpi, ja on kontaktissa negatiivisen puolen vedeneristyskerrokseen pyrkii aina irroittamaan vedeneristysmateriaalin alustasta. Vedenpaine tai suolakiteet muodostavat suurenevat kapillaarit ja tyhjiöt vedeneristysmateriaalin ja alustan väliin. Tämän takia etenkin elastinen pinnoite irtoaa helpoiten ja pettää jonkin ajan kuluttua. KÖSTER NB 1 on kehitetty mineraalialustojen, kuten tiilimuurausten ja betonin vedeneristykseen myös negatiiviselta puolelta. Tuote sisältää kosteuteen ja alustan komponentteihin reagoivia aineosia, jotka muodostavat kiteitä ja tunkeutuvat alustan huokosiin ja kapillaareihin. KÖSTER NB 1 tunkeutuu alustaan, liittyy siihen kiinteänä osana ja tekee siitä vesitiiviin, mutta avoimen vesihöyryn diffuusiolle. Sen odotettu elinaika on sama kuin rakenteella. KÖSTER NB 1 ei irtoa alustasta ja pitää alustan pysyvästi vesitiiviinä.

Tärkeää:
• KÖSTER NB 1 on testattu kestämään 13 bar vedenpainetta (130 metrin vesipatsas) negatiiviselta puolelta.
• KÖSTER NB 1 ei sisällä korroosiota edistäviä aineosia.
• KÖSTER NB 1 ei vaadi jälkihoitoa.
• KÖSTER NB 1 on testattu myös huokoisella alustalla.

Miten rakenne vedeneristetään negatiiviselta puolelta? 
Onnistuneeseen vedeneristämiseen tarkoitetulla tuotteella tulisi olla seuraavat ominaisuudet:
• Vedeneristystuotteen tulisi olla mineraalipohjainen aivan kuten tiili- tai betonialusta – sen on tultava yhtenäiseksi alustan kanssa.
• Vedeneristystuote tunkeutuu hieman alustaan. Tällä tavoin vedenpaine ei pysty työntämään sitä pois paikaltaan.
• Materiaalin on oltava avoin höyryn diffuusiolle, jotta vesihöyry voi tunkeutua kovettuneen pinnoitteen lävitse.
• Materiaalin tulee olla kloriditon jottei se vaurioita raudoiteteräksiä.
• Tuotteen tulee vastustaa suurta vedenpainetta negatiiviselta puolelta.
• Tuotteen tulee olla helposti asennettava.
• Tuotteella tulee olla itsekorjaavia ominaisuuksia välttämään vuotoja pienistä halkeamista.

KÖSTER NB 1 yhdistää kaikki nämä ominaisuudet. KÖSTER NB 1 voidaan käyttää negatiivisen puolen vedeneristämiseen suojaamaan maakosteudelta, ei-paineelliselta ja paineelliselta vedeltä. KÖSTER NB 1 on vesitiivis, mineraalinen tiivistyspinnoite, jossa on kristalloituvia ja huokosia tiivistäviä aineosia. KÖSTER NB 1 tarjoaa erittäin suuren vastustuskyvyn paineelle ja kulutukselle, sekä myös vastustuskyvyn suurelle määrälle erilaisia kemikaaleja. KÖSTER NB 1 soveltuu myös juomavesisäiliöiden vedeneristykseen.

Mitä jos vuodot ovat aktiivisia?
Vaikea tilanne: negatiivisen puolen vedeneristys, 
kun on rakenteesta virtaavaa vettä Normaaleilla sementtimateriaaleilla on vähintäänkin useamman tunnin kovettumisaika. Aktiivisten vuotojen tapauksissa nämä materiaalit huuhtoutuisivat pois. Näihin tapauksiin KÖSTER on kehittänyt KÖSTER KD Tiivistysjärjestelmän komponentteinaan KÖSTER KD 1 TiivistyspinnoiteKÖSTER KD 2 Pikapulveri ja KÖSTER KD 3 SulkunesteKÖSTER KD 2 Pikapulveri on erittäin reaktiivinen jauhe erittäin lyhyellä
kovettumisajalla. Se pysäyttää virtaavan veden sekunneissa sen jälkeen kun sitä on hierottu vuotokohtaan. KÖSTER KD 1 Tiivistyspinnoite on kristalloituva pinnoite jota käytetään yhdessä KÖSTER KD 2 Pikapulverin ja KÖSTER KD 3 Sulkunesteen kanssa kovettumaan välittömästi. KÖSTER KD 3 Sulkuneste tunkeutuusyvälle alustaan muodostaen liukenemattoman yhdisteen. Se tukkii huokoset ja pysäyttää veden valumisen pysyvästi jatkuvan kristalloitumisprosessinsa ansiosta.

Kuinka käsitellään suolojen vaurioittamia alustoja?
Kaikki mineraalialustat sisältävät jonkin verran suoloja. Korkeimmissa pitoisuuksissa, esim. suolojen kerääntyminen maatalousrakennuksista, merivedestä tai lannoitteista jne. suolot voivat koitua ongelmallisiksi. Suolot ovat vesiliukoisia ja siksi voivat kulkeutua rakennusmateriaalien kapillaarijärjestelmien läpi. Pinnalla vesi haihtuu ja suolot alkavat muodostaa kiteitä pinnan läheisyydessä oleviin huokosiin. Tämän prosessin aikana suolot laajenevat valtavasti tilavuudeltaan.

Kun kiteytyminen on riittävän suurta, kapillaarien paine kohoaa niin korkeaksi että rakennusmateriaali tuhoutuu. Materiaali menettää mekaanisen lujuuden, siitä tulee hauras ja sen seurauksena pinta tuhoutuu. Tyypillinen merkki suolavauriosta on suolarapautuminen, useimmiten se on nähtävissä valkoisena aineksena tiilimuurauksen tai betonin pinnalla. Useimmiten ympäröivästä maasta nouseva kosteus kuljettaa suolot rakennusmateriaalien kapillaarijärjestelmän läpi kapillaarisesti nousevana kosteutena. Jonkin ajan kuluttua suolojen kiteytymisen aiheuttama paine työntää maalit tai laastit irti.

Suolan vaurioittamien alustojen korjaamiseen KÖSTER tarjoaa tuotteita, joita voidaan käyttää yhdessä vedeneristystuotteidemme kanssa: KÖSTER Polysil TG 500 ja KÖSTER Rappauslaasti (suolankeräyslaasti)KÖSTER Polysil TG 500 on ohut nestemäinen tuote joka perustuu polymeerien ja silikaattien yhdistelmään.
Kun sitä ruiskutetaan seinän pinnalle, se tunkeutuu kapillaareihin. Se vähentää huokostilavuutta ja alentaa uusiutuvan suolarapautuman vaaraa. Se myös lisää mineraalisten rakennusmateriaalien kemiallista ja mekaanista vastustuskykyä. Kuvaus näyttää mitä kapillaareissa tapahtuu KÖSTER Polysil TG 500 levittämisen vaikutuksesta.
Harmaa alue kuvaa huokosten kivettynyttä, kiinteää vyöhykettä. Suolot, kuvattuna hopeisina monikulmioina, on suljettu kiinteälle vyöhykkeelle. KÖSTER Polysil TG 500 sisältää polymeerisen aine osan joka sitoo suola molekyylit ja vähentää niiden liikkuvuutta.

KÖSTER Rappauslaastien (suolankeräyslaastien) käytöllä saadaan aikaiseksi seinälle erittäin huokoinen ja hengittävä kerros. KÖSTER Rappauslaastin huokoset mahdollistavat riittävän tilan suolojen kiteytymiselle niin että suolarapautuminen loppuu. Suolat kiteytyvät huokosissa. Kosteat seinät kuivuvat rappauslaastin
pinnan mikrorakenteen ansiosta. KÖSTER Rappauslaastit imevät vettä höyryn muodossa jolloin seinät saavat ”hengittää”. Tämän vuoksi KÖSTER Rappauslaastit saavat aikaiseksi miellyttävän ja terveellisen huoneilman.

TEKNISET TIEDOT

KÖSTER NB 1 Harmaa
Kristalloituva vedeneristysjärjestelmä positiivisen,- ja negatiivisen puolen vedeneristämiseen
• Puristuslujuus (28 päivää) > 35 N/mm2
• Taivutusvetolujuus (28 päivää) > 10 N/mm2
• Tartuntavetolujuus > 1,5 N/mm2
• Vesitiivis paineellista vettä vastaan (negatiivinen puoli) aina 13 bar saakka
• Vesihöyryn diffuusion vastuskerroin (μ): 60
• Käyttöaika: n. 2 tuntia
• Kävelyliikennekelpoinen n. 2 päivän jälkeen
• Täysin kovettunut n. 2 viikon jälkeen

Materiaalimenekki

• Maakosteutta vastaan väh. 3 kg/m2 (sis. 2 pinnoituskertaa)
• Paineetonta vettä vastaan väh. 3 kg/m2 (sis. 2 pinnoituskertaa)
• Paineellista vettä vastaan väh. 4 kg/m2 (sis. 2-3 pinnoituskertaa)
• Negatiivisen puolen vedeneristyksessä väh. 3 kg/m2 (sis. 2 pinnoituskertaa)


KÖSTER Polysil TG 500

Sitoo suolat sekä vahvistaa alustaa
• Käyttölämpötila väh. +5 °C
• Ominaispaino: 1,03 g/cm3
• Pinta: väritön, hieman tahmea
• Seuraavan pinnan levitys:
– 30 minuutin jälkeen: sementtipohjaiset rakennusmateriaalit
– aikaisintaan 24 tunnin jälkeen: akryyli- ja silikaattimaalit

Materiaalimenekki
• Syvälle tunkeutuvana pohjusteena: n. 100–250 g/m2 (riippuen alustan imukyvystä)
• Tiivistyspinnoitteiden kovettajana: n. 200–250 g/m2
• Bitumisten paksukalvopäällysteiden alla: n. 150 g/m2
• Erittäin imukykyisissä alustoissa, käytä kaksinkertaiset määrät.


KÖSTER KD Tiivistysjärjestelmä

Negatiivisen puolen vedeneristysjärjestelmä aktiivisia vuotoja vastaan
• KÖSTER KD 1 Tiivistyspinnoite: Kovettumisaika (20 °C, 65 % RH) n. 15 min.
• KÖSTER KD 2 Pikapulveri: Kovettumisaika sekunneissa aktiivisia vuotoja vastaan
• KÖSTER KD 3 Sulkuneste: Reagointiaika (20 °C, 65 % RH) 2–3 tuntia
• KÖSTER KD Tiivistysjärjestelmä: Vesitiivis paineellista vettä vastaan 7 bar (negatiivinen puoli)

Materiaalimenekki
• KÖSTER KD 1: n. 1,5–2,5 kg/m2
• KÖSTER KD 2: n. 1,0–2,0 kg/m2
• KÖSTER KD 3: n. 0,5 kg/m2


KÖSTER Rappauslaasti Valkoinen

Erittäin huokoinen, suolan kestävä rappauslaasti terveellisen huoneilman saavuttamiseksi
• Tiheys tuorelaasti: 1,3 t/m3
• Ilmahuokospitoisuus (tuorelaasti): 34 til.-%
• Puristuslujuus: > 2,5 N/mm2
• Taivutuslujuus: n. 1,4 N/mm2
• Huokoisuus: n. 41 til.-%
• Sitoutumisen alkaminen: n. 3 tunnin jälkeen

Materiaalimenekki
• n. 12 kg/m2 per 1 cm kerrospaksuus
Lisäksi saatavana
• KÖSTER Rappauslaasti Harmaa
• KÖSTER Rappauslaasti Kevyt
• KÖSTER Rappauslaasti Nopea


Tärkeitä tuotetestauksia KÖSTER NB 1 Harmaa

• Noudattaa ”Saksan Teknillisen ja Tieteellisen Kaasu ja Vesiyhdistyksen” mukaisia vaatimuksia, työtaulukko W270
• Vastustuskykyinen sulfaattien ja kloridien rasituksille
• Vastustuskykyinen 13 barin vedenpaineelle negatiivisella puolella (130 m vesipatsas)
• Saksan rakennusviranomaisten hyväksymä (”Rakennusviranomaisten virallisesti hyväksymä testaustodistus”)
• Hyväksytty käytettäväksi juomavesiympäristössä
• Sisältää kristalloituvia komponentteja
• Omaa itsekorjaavat ominaisuudet mikrohalkeamille
• Pakkasen ja suolan kestävä erinomaisella tartunnalla

Tärkeitä tuotetestauksia: KÖSTER KD Tiivistysjärjestelmä
• Nopea vedeneristys paineellista vettä ja aktiivisia vuotoja vastaan
• Vastustuskykyinen sulfaatin ja kloridien rasitukselle
• Testiraportti LAW Engineering , voidaan käyttää paineellista vettä vastaan aina 7 bar saakka negatiiviselta puolelta.

Miten tiivistetään seinä/lattia liitokset, saumat ja halkeamat?
Kun tehdään vedeneristyksiä, seinä/lattia liitokset, halkeamat ja saumat ovat tyypillisiä esimerkkejä kohdista jotka vaativat erityistä huomiota. Nämä ”herkät kohdat” on otettava huomioon oikealla tavalla ennen kuin vedeneristys voidaan asentaa. Ne vaativat usein tiettyjä materiaaleja ja asennustekniikoita saavuttaakseen pysyvän vedeneristyksen. Esimerkiksi: seinä/lattia liitoksissa on asennettava viisteet; halkeamat ja saumat on tiivistettävä elastiseksi tai kiinteäksi – riippuen eri rakennesosien vaatimuksista. KÖSTER tarjoaa kattavan valikoiman materiaaleja, lisätarvikkeita ja laitteita halkeamien injektointiin ja saumojen tiivistämiseen esim. KÖSTER Saumatiiviste FS-V tai KÖSTER Saumatiiviste FS-HKÖSTER Injektointijärjestelmät ja KÖSTER KB- Flex 200 Tiivistysmassan.

1. Primerointi KÖSTER Polysil TG 500
2. Pinnan tasoitus KÖSTER Korjauslaasti
3. Viisteiden asentaminen KÖSTER Korjauslaasti
4. Vedeneristyskerros KÖSTER NB 1 Harmaa
5. Putken läpiviennin vedeneristäminen KÖSTER KB-Flex 200
6. Tartuntarappaus
7. Suolankeräyslaasti KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoinen

KÖSTER BAUCHEMIE AG Vedeneristysjärjestelmät kategorian Suomenkieliset sivut