KÖSTER Menetelmäohje W 815 105-2

KÖSTER Menetelmäohje W 815 105-2

Hyödylliset linkit:

W 815 105-2: KÖSTER KSK SY 15 kalvo lattiassa & kellarin ulkopuolinen vedeneristys KÖSTER Deuxan 2 C seinässä – kaivanto ulkopuolella.

MENETELMÄOHJE W815 105‐2

Sisäpuoli:
1. Seinäpinnalta poistetaan vanhat rappaukset, tasoitteet ja pinnoitteet ehjälle lujalle betoni‐ tai
tiilipinnalle.
2. Seinän alaosaan tehdään kapillaarikatko KÖSTER Crisin 76 Concentratella, estämään kosteuden nousu
anturasta seinään. Imeytyskäsittely kestää 7 vrk, jonka jälkeen odotus 7 vrk ennen pinnoituksia päälle.
3. Seinäpinnalle tehdään esioikaisut ja kolojen paikkaus KÖSTER Korjauslaastilla.
4. Lattiapinta puhdistetaan sementtiliimasta, pinnoitteista ja heikosta betonista sinkopuhalluksella ja
pienillä alueilla timanttihionnalla lujaan puhtaaseen betonipintaan asti. Alustaan ei saa jäädä teräviä
nystyröitä, jotka voisivat rikkoa päällysteen. Isommat kolot täytetään KÖSTER Korjauslaastilla.
5. Lattiapinnalle tehdään vedeneristys itseliimautuvalla KÖSTER KSK SY 15 kalvolla. Puhdistettu luja
betonialusta pohjustetaan KÖSTER KBE Nestekalvo pohjusteella, menekillä 0,25 kg/m2 ulottaen
pohjustus ylösnostona seinälle max. 50 mm. KÖSTER KSK SY 15 kalvot asennetaan pohjustetulle
alustalle pohjusteen kuivuttua ja ulottaen seinän rajaan asti.
6. KÖSTER KSK SY 15 kalvojen asennuksen jälkeen tehdään nurkkavahvistus. KÖSTER Fix‐Tape 15 SY
asennetaan 100 mm leveänä kaistana, joka on leikattu 200 mm nauhasta puoliksi, 50 mm seinälle ja 50
mm lattiapinnalle KÖSTER KSK SY 15 kalvon päälle.
7. Seuraavaksi asennetaan KÖSTER Butyl‐Fix nauha 150 mm leveänä KÖSTER Fix‐Tape 15 SY:n päälle,
puolet ylösnostona seinälle ja puolet lattiapinnalle.
8. Lattiapinnalle tehdään tasoitus 50 mm pumpputasoitteella. Valu erotetaan vedeneristyskalvosta
KÖSTER KSK SY 15 asentamalla muovikalvo väliin ja valu tehdään ns. uivana lattiana.
9. Ennen seinän suolankeräysrappausta lattiapinnat suojataan. Suolankeräysrappaus tehdään KÖSTER
Rappauslaasti 2 Valkoisella, kerrospaksuudella 20 mm. Ennen varsinaista rappausta, tehdään
rappauskynnet rappauslaastin ja KÖSTER SB Tartuntaemulsion seoksella, menekillä 3 kg/m2.
Rapattu pinta voidaan maalata silikaatti‐ tai silikonihartsimaalilla.

Ulkopuoli:
1. Anturan terävät sisänurkat pyöristetään KÖSTER Korjauslaastilla.
2. Maanrajaan maanpinnan yläpuolelle 100 mm ja maanpinnan alapuolelle 200 mm tehdään käsittely
KÖSTER NB 1 Harmaalla, menekillä 3,0 kg/m2.
3. Ulkopuolen vedeneristys tehdään KÖSTER Deuxan 2 C:llä, kahtena levityskertana, paineellista vettä
vastaan lujitusverkolla ja menekillä 6,0 kg/m2 ja maakosteutta vastaan ilman lujitusverkkoa menekillä
4,0 kg/m2.
4. Kuivunut vedeneristepinta suojataan KÖSTER SD Pato & kuivatuslevy 3‐400:lla.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalitoimittajan
tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.