KÖSTER Menetelmäohje W 815 105-1

KÖSTER Menetelmäohje W 815 105-1

Hyödylliset linkit:

W 815 105-1: KÖSTER KSK SY 15 kalvo lattiassa & negatiivisen puolen vedeneristys KÖSTER NB 1 Harmaa seinässä – ei kaivantoa ulkopuolella.

MENETELMÄOHJE W815 105‐1

Sisäpuoli:
1. Seinäpinnalta poistetaan vanhat rappaukset, tasoitteet ja pinnoitteet ehjälle lujalle betoni‐ tai
tiilipinnalle. Seinän yläosaan maanpinnan yläpuolelle tehdään kapillaarikatko KÖSTER Crisin 76
Concentratella, estämään kosteuden nousu yläpohjan laattaan. Imeytyskäsittely kestää max. 7 vrk, jonka
jälkeen odotus 7 vrk ennen pinnoituksia päälle.
2. Negatiivisen puolen vedeneristys seinälle voidaan tehdä aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua kapillaarikatkon
teosta. Seinäpinnalle tehdään esioikaisut ja kolojen paikkaus KÖSTER Korjauslaastilla. Seinäpinnalle
tehdään pohjustuskäsittely KÖSTER Polysil TG 500:lla sumuttamalla, menekillä 120 – 150 g/m2.
Pohjustuksen jälkeen tehdään negatiivisen puolen vedeneristys KÖSTER NB 1 Harmaalla kahtena
levityskertana, yhteensä menekillä 3,0 kg/m2 . Vedeneristyspinnoitus tehdään lattiaan asti. Pinta
jälkihoidetaan sumuttamalla KÖSTER Polysil TG 500 tuoreelle pinnalle, menekillä 120 g/m2.
3. Lattiapinta puhdistetaan sementtiliimasta, pinnoitteista ja heikosta betonista sinkopuhalluksella ja
pienillä alueilla timanttihionnalla lujaan puhtaaseen betonipintaan asti. Alustaan ei saa jäädä teräviä
nystyröitä, jotka voisivat rikkoa päällysteen. Isommat kolot täytetään KÖSTER Korjauslaastilla.
4. Lattiapinnalle tehdään vedeneristys itseliimautuvalla KÖSTER KSK SY 15 kalvolla. Puhdistettu luja
betonialusta pohjustetaan KÖSTER KBE Nestekalvo pohjusteella, menekillä 0,25 kg/m2 ulottaen
pohjustus ylösnostona seinälle max. 50 mm. KÖSTER KSK SY 15 kalvot asennetaan pohjustetulle
alustalle pohjusteen kuivuttua ja ulottaen seinän rajaan asti.
5. KÖSTER KSK SY 15 kalvojen asennuksen jälkeen tehdään nurkkavahvistus. KÖSTER Butyl Fix‐Kuitunauha
asennetaan 150 mm leveänä kaistana, puolet ylösnostona seinälle ja puolet lattiapinnalle.
6. Lattiapinnalle tehdään tasoitus 50 mm pumpputasoitteella. Valu erotetaan vedeneristyskalvosta
KÖSTER KSK SY 15 asentamalla muovikalvo väliin ja valu tehdään ns. uivana lattiana.
7. Ennen seinän suolankeräysrappausta lattiapinnat suojataan. Suolankeräysrappaus tehdään KÖSTER
Rappauslaasti 2 Valkoisella, kerrospaksuudella 20 mm. Ennen varsinaista rappausta, tehdään
rappauskynnet rappauslaastin ja KÖSTER SB Tartuntaemulsion seoksella, menekillä 3 kg/m2.
Rapattu pinta voidaan maalata silikaatti‐ tai silikonihartsimaalilla.

Ulkopuoli:
1. Maanrajaan maanpinnan yläpuolelle 100 mm ja maanpinnan alapuolelle 200 mm tehdään käsittely
KÖSTER NB 1 Harmaalla, menekillä 3,0 kg/m2.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalitoimittajan
tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.