KÖSTER Menetelmäohje W 252032

KÖSTER Menetelmäohje W 252032

Hyödylliset linkit:

W 252 032: Höyrynsulkukäsittely KÖSTER VAP I 2000 lattiassa & kellarin ulkopuolinen vedeneristys KÖSTER Deuxan 2 C seinässä – kaivanto ulkopuolella.

MENETELMÄOHJE W252‐032

Sisäpuoli:
1. Seinäpinnalta poistetaan vanhat rappaukset, tasoitteet ja pinnoitteet ehjälle lujalle betoni‐ tai
tiilipinnalle.
Seinän alaosaan tehdään kapillaarikatko KÖSTER Crisin 76 Concentratella, estämään kosteuden nousu
anturasta seinään. Imeytyskäsittely kestää 7 vrk, jonka jälkeen odotus 7 vrk ennen pinnoituksia päälle.
2. Lattiapinta puhdistetaan sinkopuhalluksella ja pienillä alueilla timanttihionnalla lujaan puhtaaseen
betonipintaan asti. Puhdistetulle lujalle betonilattialle tehdään vesihöyryn läpäisyä vähentävä käsittely
KÖSTER VAP I 2000:lla kertalevityksenä vähintään 450 g/m2 menekillä. Levitys nostetaan seinälle 60
mm ja seinän ja lattian liitos tehdään ensiksi valmiiksi, sitten muu lattiapinta.
3. Upotetaan tuoreeseen KÖSTER VAP I 2000 materiaaliin KÖSTER BD Joustonauha K 120.
4. Liitoskohdan kuivuttua, asennetaan seinä/lattia‐liitokseen KÖSTER Butyl Fix‐Kuitunauha liimaamalla.
5. Lattiapinnalle tehdään pohjustus KÖSTER VAP I 06:lla KÖSTER VAP I 2000 käsittelyn päälle, menekillä
70 – 100 g/m2. Rajaus butyylinauhan reunaan.
6. Lattiapinta tasoitetaan KÖSTER SL Premium tasoitteella 3 – 6 tunnin sisällä pohjustuksesta, myös
butyylinauhan yli. Kerrospaksuus 5 – 15 mm. Tasoitepinta KÖSTER SL Premiumilla on kävelynkestävä 4
tunnin kuluttua ja päällystettävissä 24 – 72 tunnin kuluttua.
7. Ennen seinän suolankeräysrappausta lattiapinnat suojataan. Suolankeräysrappaus tehdään KÖSTER
Rappauslaasti 2 Valkoisella, kerrospaksuudella 20 mm. Ennen varsinaista rappausta, tehdään
rappauskynnet rappauslaastin ja KÖSTER SB Tartuntaemulsion seoksella, menekillä 3 kg/m2.
Rapattu pinta voidaan maalata silikaatti‐ tai silikonihartsimaalilla.

Ulkopuoli:
1. Anturan terävät sisänurkat pyöristetään KÖSTER Korjauslaastilla.
2. Maanrajaan maanpinnan yläpuolelle 100 mm ja maanpinnan alapuolelle 200 mm tehdään käsittely
KÖSTER NB 1 Harmaalla, menekillä 3,0 kg/m2.
3. Ulkopuolen vedeneristys tehdään KÖSTER Deuxan 2 C:llä, kahtena levityskertana, paineellista vettä
vastaan lujitusverkolla ja menekillä 6,0 kg/m2 ja maakosteutta vastaan ilman lujitusverkkoa menekillä
4,0 kg/m2.
4. Kuivunut vedeneristepinta suojataan KÖSTER SD Pato & kuivatuslevy 3‐400:lla.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalitoimittajan
tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä