KÖSTER Menetelmäohje W 221-025-1

KÖSTER Menetelmäohje W 221-025-1

Hyödylliset linkit:

W 221-025-1: Höyrynsulkukäsittely KÖSTER VAP I 2000 lattiassa & negatiivisen puolen vedeneristys KÖSTER NB 1 Harmaa seinässä ja maanrajassa ulkopuolella – ei kaivantoa ulkopuolella.

MENETELMÄOHJE W221‐025‐1

Sisäpuoli:
1. Seinäpinnalta poistetaan vanhat rappaukset, tasoitteet ja pinnoitteet ehjälle lujalle betoni‐ tai
tiilipinnalle. Seinän yläosaan maanpinnan yläpuolelle tehdään kapillaarikatko KÖSTER Crisin 76
Concentratella, estämään kosteuden nousu yläpohjan laattaan. Imeytyskäsittely kestää max. 7 vrk, jonka
jälkeen odotus 7 vrk ennen pinnoituksia päälle.
2. Lattiapinta puhdistetaan sinkopuhalluksella ja pienillä alueilla timanttihionnalla lujaan puhtaaseen
betonipintaan asti. Puhdistetulle lujalle betonilattialle tehdään vesihöyryn läpäisyä vähentävä käsittely
KÖSTER VAP I 2000:lla kertalevityksenä vähintään 450 g/m2 menekillä.
3. Negatiivisen puolen vedeneristys seinälle voidaan tehdä aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua kapillaarikatkon
teosta. Seinäpinnalle tehdään esioikaisut ja kolojen paikkaus KÖSTER Korjauslaastilla.
Seinäpinnalle tehdään pohjustuskäsittely KÖSTER Polysil TG 500:lla sumuttamalla, menekillä 120 – 150
g/m2. Pohjustuksen jälkeen tehdään negatiivisen puolen vedeneristys KÖSTER NB 1 Harmaalla kahtena
levityskertana, yhteensä menekillä 3,0 kg/m2 . Pinta jälkihoidetaan sumuttamalla KÖSTER Polysil TG
500 tuoreelle pinnalle, menekillä 120 g/m2.
4. Nurkkavahvistus seinän ja lattian rajaan tehdään seuraavasti: Ylösnostona seinälle max. 50 mm ja
lattiapinnalle max. 50 mm tehdään käsittely KÖSTER KBE Nestekalvolla.
5. KÖSTER KBE Nestekalvo‐pohjustuksen kuivuttua, sen päälle asennetaan KÖSTER Fix‐Tape 15 SY
100 mm leveänä kaistana, joka on leikattu 200 mm nauhasta puoliksi.
6. Seuraavaksi asennetaan KÖSTER Butyl Fix‐Kuitunauha 150 mm leveänä KÖSTER Fix‐Tape 15 SY:n
päälle, puolet ylösnostona seinälle ja puolet lattiapinnalle.
7. Lattiapinnalle tehdään pohjustus KÖSTER VAP I 06:lla KÖSTER VAP I 2000 käsittelyn päälle, menekillä
70 – 100 g/m2.
8. Lattiapinta tasoitetaan KÖSTER SL Premium tasoitteella 3 – 6 tunnin sisällä pohjustuksesta.
Kerrospaksuus 5 – 15 mm. Tasoitepinta KÖSTER SL Premiumilla on kävelynkestävä 4 tunnin kuluttua ja
päällystettävissä 24 – 72 tunnin kuluttua.
9. Ennen seinän suolankeräysrappausta lattiapinnat suojataan. Suolankeräysrappaus tehdään KÖSTER
Rappauslaasti 2 Valkoisella, kerrospaksuudella 20 mm. Ennen varsinaista rappausta, tehdään
rappauskynnet rappauslaastin ja KÖSTER SB Tartuntaemulsion seoksella, menekillä 3 kg/m2.
Rapattu pinta voidaan maalata silikaatti‐ tai silikonihartsimaalilla.

Ulkopuoli:
1. Maanrajaan maanpinnan yläpuolelle 100 mm ja maanpinnan alapuolelle 200 mm tehdään käsittely
KÖSTER NB 1 Harmaalla, menekillä 3,0 kg/m2.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalitoimittajan
tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.