KÖSTER Menetelmäohje P260010-02-01

KÖSTER Menetelmäohje P260010-02-01

Hyödylliset linkit:

P 260 010-02-01: Haitta-aineiden sulkuun ja vesihöyryn läpäisyä vähentävä lattiapinnoitus KÖSTER VAP I 2000 ja seinän maalaus KÖSTER Silikonimaali Valkoinen – Kaivanto ulkopuolella

MENETELMÄOHJE HAITTA‐AINEIDEN SULKUUN JA VESIHÖYRYN LÄPÄISYÄ VÄHENTÄVÄ PINNOITUS
P260 010‐02‐01 ja P260 010‐02‐02


Sisäpuoli:
1. Lattiapinta puhdistetaan sinkopuhalluksella ja pienillä alueilla timanttihionnalla lujaan
puhtaaseen betonipintaan asti. Seinän ylösnosto 60 mm tulee puhdistaa maaleista ym.
ylimääräisistä materiaaleista betoni‐ tai tiilipinnalle. Puhdistetulle lujalle betonilattialle
tehdään haitta‐aineiden läpäisyä pidättävä ja vesihöyryn läpäisyä vähentävä käsittely
KÖSTER VAP I 2000:lla kertalevityksenä vähintään 450 g/m2 menekillä siten, että lopputulos
on yhtenäinen kiiltävä pinta. Levitys nostetaan seinälle 60 mm ja seinän ja lattian liitos
tehdään ensiksi valmiiksi, sitten muu lattiapinta.
2. Seinä ja lattialiitokseen sivellään KÖSTER VAP I 2000 ja tuoreeseen sivelyyn upotetaan
NBR kuminen erittäin joustava KÖSTER BD Joustonauha K 120, sulkemaan haitta‐aineiden
pääsyä saumasta.
3. KÖSTER BD Joustonauha K 120 ylipinnoitetaan KÖSTER VAP I 2000:lla, jonka pinta hiekoitetaan.
4. Lattiapinnalle tehdään pohjustus KÖSTER VAP I 06:lla KÖSTER VAP I 2000 käsittelyn päälle,
menekillä 70 – 100 g/m2.
5. Lattiapinta tasoitetaan KÖSTER SL Premium tasoitteella 3 – 6 tunnin sisällä pohjustuksesta.
Kerrospaksuus 5 – 15 mm. Tasoitepinta KÖSTER SL Premiumilla on kävelynkestävä 4 tunnin
kuluttua ja päällystettävissä 24 – 72 tunnin kuluttua.
6. Seinäpinnat pintojen puhdistuksen ja mahdollisten korjausten jälkeen huoltomaalataan KÖSTER
Silikonimaali Valkoisella.

Ulkopuoli:
1. Anturan terävät sisänurkat pyöristetään KÖSTER Korjauslaastilla.
2. Maanrajaan maanpinnan yläpuolelle 100 mm ja maanpinnan alapuolelle 200 mm tehdään
käsittely KÖSTER NB 1 Harmaalla, menekillä 3,0 kg/m2.
3. Ulkopuolen vedeneristys tehdään KÖSTER Deuxan 2 C:llä, kahtena levityskertana, paineellista
vettä vastaan lujitusverkolla ja menekillä 6,0 kg/m2 ja maakosteutta vastaan ilman lujitusverkkoa
menekillä 4,0 kg/m2.
4. Kuivunut vedeneristepinta suojataan KÖSTER SD Pato & kuivatuslevy 3‐400:lla.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalitoimittajan
tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.