KÖSTER Menetelmäohje P260010-01

KÖSTER Menetelmäohje P260010-01

Hyödylliset linkit:

P 260 010-01: Vesihöyryn läpäisyä vähentävä lattiapinnoitus KÖSTER VAP I 2000 ja seinän maalaus KÖSTER Silikonimaali Valkoinen – Kaivanto ulkopuolella


MENETELMÄOHJE VESIHÖYRYN LÄPÄISYÄ VÄHENTÄVÄ LATTIAPINNOITUS JA SEINÄN MAALAUS
P260 010‐01


Sisäpuoli:
1. Lattiapinta puhdistetaan sinkopuhalluksella ja pienillä alueilla timanttihionnalla lujaan
puhtaaseen betonipintaan asti. Puhdistetulle lujalle betonilattialle tehdään vesihöyryn
läpäisyä vähentävä käsittely KÖSTER VAP I 2000:lla kertalevityksenä vähintään 450 g/m2
menekillä.
2. Lattiapinnalle tehdään pohjustus KÖSTER VAP I 06:lla KÖSTER VAP I 2000 käsittelyn päälle,
menekillä 70 – 100 g/m2.
3. Lattiapinta tasoitetaan KÖSTER SL Premium tasoitteella 3 – 6 tunnin sisällä pohjustuksesta.
Kerrospaksuus 5 – 15 mm. Tasoitepinta KÖSTER SL Premiumilla on kävelynkestävä 4 tunnin
kuluttua ja päällystettävissä 24 – 72 tunnin kuluttua.
4. Seinäpinnat pintojen puhdistuksen ja mahdollisten korjausten jälkeen huoltomaalataan
KÖSTER Silikonimaali Valkoisella.

Ulkopuoli:
1. Anturan terävät sisänurkat pyöristetään KÖSTER Korjauslaastilla.
2. Maanrajaan maanpinnan yläpuolelle 100 mm ja maanpinnan alapuolelle 200 mm tehdään
käsittely KÖSTER NB 1 Harmaalla, menekillä 3,0 kg/m2.
3. Ulkopuolen vedeneristys tehdään KÖSTER Deuxan 2 C:llä, kahtena levityskertana, paineellista
vettä vastaan lujitusverkolla ja menekillä 6,0 kg/m2 ja maakosteutta vastaan ilman lujitusverkkoa
menekillä 4,0 kg/m2 .
4. Kuivunut vedeneristepinta suojataan KÖSTER SD Pato & kuivatuslevy 3‐400:lla.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalitoimittajan
tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.