KÖSTER Menetelmäohje CT 210 008-4

KÖSTER Menetelmäohje CT 210 008-4

Hyödylliset linkit:

CT 210 008-4: Vesihöyryä läpäisevä epoksipinnoitus lattiassa ja negatiivisen puolen vedeneristys KÖSTER NB 1 Harmaa seinässä – ei kaivantoa ulkopuolella.

MENETELMÄOHJE CT 210 008‐4

1. Seinäpinnalta poistetaan vanhat rappaukset, tasoitteet ja pinnoitteet ehjälle lujalle betoni‐ tai
tiilipinnalle. Seinän yläosaan maanpinnan yläpuolelle tehdään kapillaarikatko KÖSTER Crisin 76
Concentratella, estämään kosteuden nousu yläpohjan laattaan. Imeytyskäsittely kestää max. 7 vrk, jonka
jälkeen odotus 7 vrk ennen pinnoituksia päälle.
2. Lattiapinta puhdistetaan sementtiliimasta ja vanhoista pinnoitteista timanttihionnalla lujaan
puhtaaseen betonipintaan asti. Mikäli betonipinta vaatii osittaista tasoitusta ennen pinnan maalausta,
voidaan se tehdä PAGEL MS 05 tasoituslaastilla.
3. Negatiivisen puolen vedeneristys seinälle voidaan tehdä aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua kapillaarikatkon
teosta. Seinäpinnalle tehdään esioikaisut ja kolojen paikkaus KÖSTER Korjauslaastilla. Seinäpinnalle
tehdään pohjustuskäsittely KÖSTER Polysil TG 500:lla sumuttamalla, menekillä 120 – 150 g/m2.
Pohjustuksen jälkeen tehdään negatiivisen puolen vedeneristys KÖSTER NB 1 Harmaalla kahtena
levityskertana, yhteensä menekillä 3,0 kg/m2 . Pinta jälkihoidetaan sumuttamalla KÖSTER Polysil TG
500 tuoreelle pinnalle, menekillä 120 g/m2.
4. Ennen seinän suolankeräysrappausta lattiapinnat suojataan. Suolankeräysrappaus tehdään KÖSTER
Rappauslaasti 2 Valkoisella, kerrospaksuudella 20 mm. Ennen varsinaista rappausta, tehdään
rappauskynnet rappauslaastin ja KÖSTER SB Tartuntaemulsion seoksella, menekillä 3 kg/m2.
Rapattu pinta voidaan maalata silikaatti‐ tai silikonihartsimaalilla.
5. Lattian pinta maalataan KÖSTER EM‐VS vesiohenteisella epoksipinnoitteella. Pohjustus tehdään
KÖSTER EM‐VS epoksipinnoitteella, ohennettuna vedellä max. 15%, menekillä 0,2 – 0,3 kg/m2.
Pinnoitus tehdään KÖSTER EM‐VS epoksipinnoitteella, tarvittaessa ohennettuna vedellä max. 5%,
menekillä 0,2 – 0,3 kg/m2 . Lattiapinnoitus voidaan tarvittaessa nostaa seinälle
suolankeräysrappauksen KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoinen päälle n. 100 mm.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalitoimittajan
tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.