KÖSTER Menetelmäohje CT 210 008-1

KÖSTER Menetelmäohje CT 210 008-1

Hyödylliset linkit:

CT 210 008-1: Vesihöyryä läpäisevä epoksipinnoitus lattiassa tasoitteen päällä ja kellarin ulkopuolinen vedeneristys KÖSTER Deuxan 2 C seinässä – kaivanto ulkopuolella.

MENETELMÄOHJE CT 210 008‐1

Sisäpuoli:
1. Seinäpinnalta poistetaan vanhat rappaukset, tasoitteet ja pinnoitteet ehjälle lujalle betoni‐ tai
tiilipinnalle.
2. Seinän alaosaan tehdään kapillaarikatko KÖSTER Crisin 76 Concentratella, estämään kosteuden nousu
anturasta seinään. Imeytyskäsittely kestää max. 7 vrk, jonka jälkeen odotus 7 vrk ennen pinnoituksia päälle.
3. Seinäpinnalle tehdään esioikaisut ja kolojen paikkaus KÖSTER Korjauslaastilla.
4. Lattiapinta puhdistetaan sementtiliimasta, pinnoitteista ja heikosta betonista esim. jyrsinnällä ja
pienillä alueilla timanttihionnalla lujaan puhtaaseen betonipintaan asti. Betonipinta vaatii tasoitusta
ennen pinnan maalausta.
5. Lattiapinta tasoitetaan KÖSTER SL Premium tasoitteella, kerrospaksuudella 5 – 15 mm. Tasoitepinta
KÖSTER SL Premiumilla on kävelynkestävä 4 tunnin kuluttua ja päällystettävissä 24 – 72 tunnin
kuluttua.
6. Ennen seinän suolankeräysrappausta lattiapinnat suojataan. Suolankeräysrappaus tehdään KÖSTER
Rappauslaasti 2 Valkoisella, kerrospaksuudella 20 mm. Ennen varsinaista rappausta, tehdään
rappauskynnet rappauslaastin ja KÖSTER SB Tartuntaemulsion seoksella, menekillä 3 kg/m2.
Rapattu pinta voidaan maalata silikaatti‐ tai silikonihartsimaalilla.
7. Lattian tasoitepinta maalataan KÖSTER EM‐VS vesiohenteisella epoksipinnoitteella. Pohjustus tehdään
KÖSTER EM‐VS epoksipinnoitteella, ohennettuna vedellä max. 15%, menekillä 0,2 – 0,3 kg/m2.
Pinnoitus tehdään KÖSTER EM‐VS epoksipinnoitteella, tarvittaessa ohennettuna vedellä max. 5%,
menekillä 0,2 – 0,3 kg/m2 . Lattiapinnoitus voidaan tarvittaessa nostaa seinälle
suolankeräysrappauksen KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoinen päälle n. 100 mm.

Ulkopuoli:
1. Anturan terävät sisänurkat pyöristetään KÖSTER Korjauslaastilla.
2. Maanrajaan maanpinnan yläpuolelle 100 mm ja maanpinnan alapuolelle 200 mm tehdään käsittely
KÖSTER NB 1 Harmaalla, menekillä 3,0 kg/m2.
3. Ulkopuolen vedeneristys tehdään KÖSTER Deuxan 2 C:llä, kahtena levityskertana, paineellista vettä
vastaan lujitusverkolla ja menekillä 6,0 kg/m2 ja maakosteutta vastaan ilman lujitusverkkoa menekillä
4,0 kg/m2.
4. Kuivunut vedeneristepinta suojataan KÖSTER SD Pato & kuivatuslevy 3‐400:lla.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalitoimittajan
tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.