KÖSTER Halkeamien korjaus sekä injektointimenetelmät järjestelmäesite

KÖSTER Betonin halkeamien korjaus sekä injektointimenetelmät järjestelmäesite

Betoni halkeaman injektointi

Betonin vetolujuuden ylittyessä voi rakenteeseen tulla halkeamia. Betonissa on erittäin korkea puristuslujuus, mutta vetolujuus on melko alhainen ja tämä on nähtävissä tuoreessa betonissa. Yleisempiä betoni halkeamia ovat näin ollen puristus- sekä vetohalkeamat. On monia syitä mitkä aiheuttavat rasituksia rakenneosissa. Suurimmassa osassa tapauksista, se on yhdistelmä seuraavia:

Rasitukset kuormituksesta
Mikäli kuorma johdetaan rakenneosiin, rasitus kehittyy sisällä, mikä siirtää kuorman rakenne osien tukiin/laakereihin. Kuormat mitkä vaikuttavat rakennuksiin tai rakenneosiin ovat esim. ajoneuvot mitkä ylittävät siltaa tai jopa tuuli mikä iskee rakennukseen. Mutta myös rakenne osan ominaispaino on kuorma mikä rakenne osan tulee kantaa. Mikäli kuorma ylittää rakenneosan kuormituskapasiteetin ilmenee halkeamia.

Rasitukset kutistumisesta
Betoni kutistuu kovettumisprosessinsa aikana. Myös lämpöä kehittyy hydraulisen reaktion aikana betonissa. Molemmat tekijät voivat, erityisesti pitkissä rakenneosissa johtaa voimakkaaseen sisäiseen rasitukseen ja näin ollen halkeamiin. Yleensä liikuntasaumat auttavat välttämään tällaiset halkeamat. Mikäli liikunta saumat puuttuvat tai ne eivät toimi kunnolla, rasitukset ilmenevät rakenneosissa. Tämä voi johtaa halkeamiin.

Rasitukset maan liikehdinnästä
Rasitukset maan liikehdinnästä ilmenevät maanjäristyksinä, rakennuksen asettumisena, nousevana ja laskevana pohjavedenpinnan muutoksina, naapuritonttien uusina rakennustyömaina jne. Näiden liikehdinnän takia, muutoksia voi ilmetä kuormansiirroissa rakennuksesta perustuksiin ympäröivässä maa-aineksessa. Nämä muutokset johtavat rasituksiin rakennuksen kantavissa ja ei-kantavissa osissa, mitkä voivat johtaa halkeamiin.

Rasitukset laajenemisesta
Lämpölaajenema esim. altistuminen auringonvalolle voi lämmittää rakenteita. Mikäli rakennusmateriaalit lämpenevät, ne laajenevat. Mikäli ne seuraavaksi viilenevät, ne kutistuvat jälleen. Liikehdinnät mitkä lämpenemisen ja viilenemisen aikana ilmenevät aiheuttavat rasitusta rakenteisiin ja johtavat halkeamiin.

Miksi betonin halkeamat tulee korjata?

Yleisesti betonin halkeaman injektoinnilla voi olla kolme tavoitetta:

  1. Esteettinen korjaus
    Mikäli halkeamat ovat ainoastaan vähäpätöinen haitta, ne ovat helppo korjata ehostaen rakennuksen estetiikkaa. Halkeamat julkisivussa ja muissa seinissä saa rakennuksen näyttämään vanhalta ja jopa rähjäiseltä. Vähäpätöiset halkeamat voidaan korjata helposti. Usein on riittävää sulkea halkeama pinnasta.
  2. Vedeneristys
    Mikäli kosteus tunkeutuu läpi halkeaman esim. kellariin, nämä halkeamat asettavat rajoitteita rakennuksen toimivuuteen. Tämä tapahtuu usein suurissa betonirakenteissa kuten tunneleissa, pysäköintitaloissa, erityisesti mikäli rakenteissa ei ole riittävästi liikuntasaumoja. Mikäli siellä on aktiivisia vuotoja, ne tulee pysäyttää ensin. Jälkeenpäin halkeama voidaan pysyvästi tiivistää koko poikkileikkauksen alueelta. Tiivistämällä kosteat tai vettä vuotavat halkeamat myöhempi veden tunkeutuminen rakennukseen voidaan estää. Halkeamien veden eristyksellä voidaan myös ehkäistä myöhempi rakenne terästen korroosio.
  3. Rakenteellinen korjaus
    Halkeamat jotka koskettavat rakennuksen stabiliteettia ovat usein sijoittuneet kantaviin rakenneosiin. Nämä tulee korjata palauttamaan voimansiirto rakenneosien sisällä. Esimerkkinä tästä on halkeama sillan kannessa. Betonirakenteen kuormituskyvyn korjauksen aikana on tarpeen liittää halkeaman sivut niin, että voimansiirto voi jälleen tapahtua. Tähän tarkoitukseen halkeama täytetään hartsilla koko poikkileikkauksen alueella. Kovettumisen jälkeen hartsi jälleenkytkee halkeaman sivut. Kovettunut hartsi omaa ominaisuudet, joita vaaditaan siirtämään jännityksiä.

KÖSTER Halkeamien injektointi tuotteet

KÖSTER perustuotevalikoima tarjoaa seitsemän injektointihartsia jotka mahdollistavat luotettavan menetelmän kaikkiin halkeamien korjauksiin. Tuotteiden käyttäjäystävällisyys sekä järjestelmien kestävyys olivat avainasemassa tuotekehityksessä. KÖSTER injektointimateriaalit voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin.

Vaahdon muodostavat injektointihartsit
Vaahdon muodostavat injektointihartsit ovat järjestelmiä jotka koostuvat prepolymeeristä ja katalyytistä. Prepolymeerin reaktioaika vesikontaktista on kiihdytetty radikaalisti katalyytin lisäyksellä. Materiaalin täydelliseen reaktioon vaaditaan kuitenkin kontakti veteen kaikissa tapauksissa. KÖSTER IN 1 on nopeasti vaahdon muodostava vedenpysäyttävä materiaali. Sitä käytetään valmistamaan kosteat tai vettä vuotavat halkeamat seuraavalle pysyvälle injektoinnille kiinteärunkoisella hartsilla. KÖSTER IN 1 omaa lyhyen reaktioajan kun se altistuu vedelle. Se omaa karkean huokosrakenteen mihin hartsi voidaan jälkikäteen helposti injektoida. Riittävä määrä vettä halkeamassa tarvitaan että KÖSTER IN 1 voi reagoida täysin. KÖSTER IN 7 on myös nopeasti vaahdon muodostava vedenpysäyttävä materiaali. Tämä materiaali muodostaa pysyvästi elastisen vaahdon, eikä jälki-injektointi kiinteärunkoisella hartsilla ole tarpeellista.

Kiinteärunkoiset injektointihartsit
KÖSTER IN 2 on hartsi elastiseen kuivien halkeamien tiivistämiseen sekä vettävuotavien halkeamien tiivistämiseen jotka on etukäteen injektoitu KÖSTER IN 1:llä. Tämä medium reaktiivinen hartsi omaa alhaisen viskositeetin. KÖSTER IN 5 on elastinen injektointihartsi injektoimaan kosteita halkeamia pitkällä käyttöajalla, alhaisella viskositeetilla ja korkealla elastisella palautumalla. Se soveltuu halkeamien injektointiin ja letkuinjektointiin.

Halkeamien rakenteellinen injektointi
KÖSTER KB-Pox IN on liuotteeton, matalaviskoosinen injektointiepoksi halkeamien rakenteelliseen
injektointiin ja imeyttämiseen. Se omaa hyvät tunkeutuma ominaisuudet ja erinomaisen tartunnan
betoniin, muuraukseen ja metalliin. KÖSTER KB-Pox IN omaa erittäin pitkän käyttöajan ja sillä on
Liikenneviraston SILKO- hyväksyntä.

“Monipuolinen” injektointihartsi
KÖSTER 2 IN 1 on uniikki CE sertifioitu tuote, mikä tarjoaa tuoteominaisuuksien yhdistelmän KÖSTER IN 1 ja KÖSTER IN 2 tuotteista, yhdessä tuotteessa. Tämän järjestelmän koostumus tasapainossa katalyyttien kanssa mahdollistaa käytön vaahdon muodostavana veden pysäyttävänä tuotteena kun vesi on läsnä halkeamissa ja kiinteän hartsin ominaisuudet kun halkeamat on kuivia.

Injektointilaasti
KÖSTER Injektointilaasti on korkealuokkainen injektointilaasti korkealla puristuslujuudella injektointiin betonissa ja muurauksessa, injektointiin kallioissa, maan ja muurauksen ankkureissa sekä tyhjiöiden ja saumojen täytössä jne. Sitä voidaan myös käyttää vahvistamaan rakeista ja/tai hiekkapohjaista maaperää.

Miten korjataan vettä vuotavat halkeamat?

Kun korjataan vettävuotavia halkeamia, ensin tulee pysäyttää vedentulo. Tämän jälkeen halkeama tulee tiivistää pysyvästi. Mikäli vesivuoto on erittäin voimakas, aina ensin injektoidaan nopeasti paisuva vaahto (esim. KÖSTER IN 1) ja heti tämän jälkeen kiinteä tiivis hartsi (esim. KÖSTER IN 2). Kaikissa muissa tapauksissa uusi etuja tarjoava menetelmä mikä on kuvailtu alla voidaan toteuttaa.

Rakennustyömaalla ei usein ole helppo määritellä, onko kyseinen halkeama vettä vuotava vai ei. Tämä aiheuttaa vaikeuksia valita oikea injektointimateriaali tehtävään työhön. Olisi hyvä olla injektontihartsi joka muodostaa vaahdon alueilla joissa on vettä halkeamissa ja kiinteän tiiviin hartsin alueilla joissa halkeamissa ei ole vettä. KÖSTER on kehittänyt sellaisen injektointimateriaalin: KÖSTER 2 IN 1.

Yksi materiaali, kaksi toimintoa
KÖSTER 2 IN 1 on vedestä reagoiva polyuretaani prepolymeeri. Mikäli materiaali saa kosketuksen veteen, se reagoi muodostaen korkea elastisen vaahdon. Kuivissa olosuhteissa materiaali reagoi muodostaen kiinteän elastisen hartsin. KÖSTER 2 IN 1 tarjoaa täten kaksi toimintoa yhdessä tuotteessa. Käyttäen KÖSTER 2 IN 1 injektointihartsia, vettävuotavat halkeamat voidaan tiivistää pysyvästi ja turvallisesti vain yhdellä tuotteella.

Veden pysäytys
Ensimmäisessä vaiheessa se muodostaa vaahdon halkeamaan ja näin pysäyttää vesivuodon. Hartsi reagoi veden kanssa ja muodostaa vaahdon, suuresti tilavuuttaan kasvattaen. Vaahto käyttää vettä halkeamassa reagoiden sen kanssa ja paisuen halkeamaan.

Pysyvä tiivistys
Toisessa vaiheessa sama materiaali injektoidaan läpi samojen mansettien. Nyt kun halkeamassa ei ole enää vettä, materiaali muodostaa kiinteärunkoisen hartsin. KÖSTER 2 IN 1 säilyy elastisena reaktion jälkeen ja pystyy seuraamaan halkeaman liikehdintää. Tämä varmistaa että halkeama on pysyvästi tiivistetty.

KÖSTER BAUCHEMIE AG Injektointikategorian Suomenkieliset sivut