KÖSTER Betonilattioiden haitta-aineiden kapselointi ja kosteudenhallinta järjestelmät

Pinnoittaminen

KÖSTER Betonilattioiden haitta-aineiden kapselointi ja kosteudenhallinta järjestelmät

Haitta-aineiden kapselointi ja kosteudenhallinta

Me olemme apuna haitta-aineiden kapselointia ja lattian kosteudenhallintaa miettiessä. Betoni on yksi nykypäivän tärkeimmistä rakennusmateriaaleista. Useimmat pohjalaatat ovat betonia.Vaikka betoni itsessään on vesihöyryä läpäisevä, monet nykyajan pinnoitusjärjestelmät omaavat hyvin alhaisen kosteuden läpäisevyyden ja ovat alttiita vesihöyryn aiheuttamille ongelmille. KÖSTER:in valmistamat kosteudenhallintajärjestelmät ovat suunniteltu betonipinnoille niin, että ne tukahduttavat vesihöyryn diffuusion ja siihen liittyvät ongelmat.

Meiltä saat tuotteet haitta-aineiden kapselointiin ja kosteudenhallintaan.

KÖSTER Kosteudenhallintajärjestelmät ovat olleet menestys maailmalla yli 15 vuotta!

KÖSTER VAP I 2000
Aika ennen lattiapinnoitteen asentamista: 12 tuntia
VOC sisältö: Nolla
Höyrydiffuusion vastus μ: 144.960
Höyrydiffuusion vastus Sd (450 g/m²): 59,3
Betonin jäännöskosteus: soveltuu kostealle betonille (> 6 %)
Asennettavia kerroksia: Todellinen yhden pinnoituskerran järjestelmä
Kestää alkalisuutta: aina pH 14 saakka

KÖSTER VAP I 2000 FS
Aika ennen lattiapinnoitteen asentamista: 4-5 tuntia
VOC sisältö: Nolla
Höyrydiffuusion vastus μ: 172.718
Höyrydiffuusion vastus Sd (450 g/m²): 70,7
Betonin jäännöskosteus: soveltuu kostealle betonille (> 6 %)
Asennettavia kerroksia: Todellinen yhden pinnoituskerran järjestelmä
Kestää alkalisuutta: aina pH 14 saakka

KÖSTER VAP I 2000 UFS
Aika ennen lattiapinnoitteen asentamista: 2-3 tuntia
VOC sisältö: Alhainen
Höyrydiffuusion vastus μ: 135.296
Höyrydiffuusion vastus Sd (450 g/m²): 55,3
Betonin jäännöskosteus: soveltuu kostealle betonille (> 6 %)
Asennettavia kerroksia: Todellinen yhden pinnoituskerran järjestelmä
Kestää alkalisuutta: aina pH 14 saakka

Miksi vesihöyry on lattioiden ongelma?

Vesihöyryn diffuusion aiheuttamat lattiapäällysteongelmat betonilaatoissa ovat vaivanneet rakennusteollisuutta jo vuosikymmeniä, aiheuttaen miljoonien eurojen vahingot talouteemme. Tyypillisiä vaurioita vakavasta lattia- järjestelmän epäonnistumisesta ovat; rakkulat epoksipinnoitteissa, kuplat muovilattioissa, rumaksi värjäytyneet saumat, liimauksen irtoaminen, käpristynyt ja haljennut muovilaatta, vääntyneet puulattiat, kosteus- ja homevaurion saastuttamat orgaaniset päällysteet.

Mistä kosteus lattioihin tulee?

Vettä on läsnä maaperässä kaikkialla, nestemäisessä muodossa pohjaveden ominaisuudessa tai maaperän hiukkasten välissä sekä vesihöyryn muodossa maaperän hiukkasten välissä. Pohjalaatat eivät todennäköisesti joudu kosketuksiin pohjaveden kanssa, mutta ne varmasti tulevat kosketuksiin kosteuden kanssa, mikä nousee maaperän läpi. Jos laatan alta puuttuu kapillaarikatko tai se on viallinen, vesihöyry pystyy tunkeutumaan diffuusion avulla laatan pohjaan sekä kerääntymään laattaan, mikäli se ei pääse haihtumaan. Laatan ollessa kosketuksissa kosteaan maaperään, se voi myös johtaa kapillaarikosteuden siirtymisen laattaan. Kellarikerroksessa laatat voivat joutua kosketukseen suoraan pohjaveden kanssa.

On olemassa monia vedenlähteitä jotka voivat aiheuttaa vaurioita betonilattioille

Vesi on olennainen aineosa betonissa. Kun betoni valmistetaan, se sisältää vettä. Kun osa tästä vedestä käytetään sementin hyrdatoitumiseen, toinen osa siitä jää betoniin ja hitaasti haihtuu ajanmittaan pois. Mitä enemmän vettä betoniin lisätään kerralla valmistuksen aikana, sitä kauemmin betonin kestää kuivua ja vastaanottaa lattiapinnoitusjärjestelmä. Ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmät kuivattavat ilmaa rakennuksissa. Koska höyry siirtyy korkean kosteuden alueelta alueelle, missä on alhaisempi kosteus, vesihöyry pohjalaatasta kohti ilmaa lähtee liikkeelle. Tämä prosessi luo kosteuden nousun laattaan; puutteellinen kapillaarikatko laatan alla mahdollistaa kosteuden pääsyn jatkuvasti laattaan. Muita lähteitä vedelle ovat rikkinäiset putket, roiskeet betoniin, rakennuksen käyttö kuten keittiöt ja kylpyhuoneet, siivous ja kunnossapito, sade ja lumi, ympäröivä suhteellinen kosteus, ja kondenssiveden muodostuminen betoniin.

Mitkä muut tekijät vaikuttavat lattian vesihöyryyn?

Uusissa rakennuksissa:
• Puuttuva tai vaurioitunut höyrynsulku laatan alla maaperässä estää lattialaatan kuivumisen.
• Nopea rakentaminen yleensä edellyttää lattiaurakoitsijoiden asentamaan lattiajärjestelmät ennen kuin betonilaatta on saanut kuivua riittävästi.
• Joissain tapauksissa rakenteet tehdään kevytbetonista. Kun kevyempiä betoneita tehdään, huokoinen kevyempi runkoaine on kyllästetty vedellä ennen kuin se lisätään seokseen. Vesi joka on kiinni betonin runkoaineessa aiheuttaa sen, että kevytbetoni tarvitsee pidemmän kuivumisen hyväksyttävälle tasolle kuin normaalipainoinen betoni

Olemassa olevissa rakennuksissa:
• Lattiajärjestelmien peruskorjaus: Aiemmin monet lattiajärjestelmät kestivät paremmin kosteutta ja pH:ta. Lattiajärjestelmillä on usein rajallinen hengittävyys ja liimoilla kestävyysrajat kosteutta ja pH:ta vastaan. Kun uusi, heikosti läpäisevä lattia on asennettu, vesihöyry on loukussa betonin sisällä. Tämä antaa edellytyksen aloittaa vahinkomekanismi, joka lopulta johtaa lattian sekä liimauksen epäonnistumiseen.
• Muuttuvat ympäristöolosuhteet: Kosteusolosuhteet lattialaatan alla maapohjassa voivat muuttua ajan kuluessa, esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelusta, pihan kastelusta, tai salaojituksen toimimattomuudesta. Myös rankkasateet pitkällä aikavälillä voivat lisätä maaperän vesihöyry olosuhteita.

Miten kosteus vahingoittaa lattiajärjestelmiä?

Betoni ilman lattiapinnoitetta

Betoni on huokoinen materiaali. Se sallii vesihöyryn kulkea lävitseen. Niin kauan kuin vesihöyry voi yksinkertaisesti siirtyä betonin läpi, siellä on kosteudennousua ja betoni on kuivempaa lähellä yläpintaa ja kosteampi pohjalla. Kosteus voi kuljettaa erilaisia suoloja betonin sisään ja läpi, aiheuttaen suolahikoilua eli kalkkihärmettä betonin pinnassa. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti rakenteiden käytettävyydelle.

Betoni lattiapinnoitteen kanssa

Kun lattiapinnoitejärjestelmä on asennettu, sillä tyypillisesti on pienempi höyrynläpäisevyys kuin betonilla. Vesihöyry ei voi enää haihtua betonin pinnasta. Tämän seurauksena vesihöyryn määrä, joka on läsnä betonilaatassa, kasvaa hitaasti. Tämä voidaan mitata kasvavana suhteellisena kosteutena betonilaatassa. Puulattiat voivat turvota ja käyristyä altistuessaan korkealle kosteudelle pidemmän aikaa. Mikäli betoni sisältää aineosia jotka ovat alttiita Alkali Silika Reaktiolle (ASR), lisääntynyt kosteus, joka on nyt läsnä betonissa, voi aiheuttaa alkavan reaktion, joka johtaa betonin vaurioihin. Myös vanhaan betoniin, johon jo on vaikuttanut syvä karbonatisoituminen, kosteus voi aiheuttaa betoniteräksille korroosiota. Mikrobien kasvu lattiapinnoitteiden alla johtaa asukkaiden terveyshaittoihin ja sisäilmaongelmiin. Pinnoitteet ja liimat voivat irrota, kun kosteusolosuhteet heikosti läpäisevien lattiapinnoitteiden alla tulee riittävän korkeaksi.

Korkean pH:n kehittyminen

Kun suhteellinen kosteus betonilaatan pinta-alueella on suuri, lämpötilat alle veden kastepisteen laatan pinnassa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä betonilaatan pintakerrokseen. Tällaiset lämpötilaerot voivat aiheutua esimerkiksi ilmastointijärjestelmän toiminnasta. Nyt betonin huokoset pintakerroksen alla on kyllästetty vedellä. Kovettunut betoni sisältää liukenevia suoloja kuten kalsium, kalium ja natrium. Veden kanssa nämä suolat muodostavat hydroksideja. Kerran liuenneena veteen, olosuhteissa muodostuu pH-lukemat aina 14 saakka. Liimat, jotka sitovat lattiapinnoitteet betoniin, voivat hajota sekä irrota korkean pH:n seurauksena ja kosteuden läsnäolosta betonissa. Korkea pH joka kehittyy kosteudesta betonin pinnassa voi myös värjätä olemassa olevat lattiapäällysteet.

Kuplien muodostuminen

Kun korkean pH:n tiivistyminen on kehittynyt vähän läpäisevän lattiapinnoitteen alle, liima altistetaan suoraan korkeille pH-olosuhteille. Tämä on edellytys nestettä täynnä oleville kuplille, jotka havaitaan usein osana epäonnistunutta lattiajärjestelmää. Tällaisia kuplia kutsutaan “osmoottisiksi kupliksi”. Aika, kun tämä delaminoituminen tapahtuu riippuu höyrynpaineesta sekä päällysteen ja betonin koostumuksesta. Neste kuplien sisällä voi omata pH:n 14. Tyypillistä tälle vahinkomekanismille on, että kestää yleensä 3 – 6 kuukautta pinnoitteille delaminoitua ilman pinnan/alustan jäännösten kiinnittymistä lattiapinnoitteisiin.

Miten kosteusongelmia voidaan kontrolloida?

Jos testitulokset osoittavat kohonneita kosteusolosuhteita betonissa, jotain on tehtävä, että voidaan asentaa haluttu lattiapinnoite ilman asennuksen epäonnistumista. Vaikka betonilaatta ei ole alttiina jatkuvalle kosteudelle, laatan kuivuminen voi kestää useita kuukausia tai vuosia. Yleensä se ei ole hyväksyttävä vaihtoehto. Useimmissa tapauksissa kosteudenhallintajärjestelmän asentaminen on ainoa vaihtoehto. Kosteudenhallintajärjestelmä estää nousevan vesihöyryn, ja estää liiman ja lattia- pinnoitteen pääsemästä kosketuksiin korkean pH:n kanssa joka kehittyy betoniin.

KÖSTER VAP I 2000 kapselointi ja kosteudenhallinta järjestelmä
Menestyksekkäästi lattiamarkkinoille 2001 esitelty, KÖSTER VAP I 2000 järjestelmillä on vaikuttava kokemus yli 15 vuodelta sekä tuhansilta asiakkailta. KÖSTER VAP I 2000 järjestelmät on kehitetty ainoana tarkoituksena suojata lattiajärjestelmät kosteusvaurioita vastaan. KÖSTER VAP I 2000 materiaalit on suunniteltu erityisesti tarjoamaan onnistuneen pitkän aikavälin ratkaisun vaikeissakin tilanteissa:

• KÖSTER VAP I 2000 järjestelmät kestävät pysyvästi kosteita olosuhteita aina 100% RH saakka
• KÖSTER VAP I 2000 järjestelmät ovat vastustuskykyisiä jatkuvalle pH 14 altistumiselle.
• KÖSTER VAP I 2000 järjestelmät tarjoavat korkean asteen käyttäjäystävällisyyden, helpon asennuksen ja kustannustehokkaan yksikerroksisen menetelmän.

Oikean kosteudenhallintajärjestelmän valinta
KÖSTER, asiantuntija kosteudenhallinta alalla, on kehittänyt luotettavia järjestelmiä jotka suojaavat lattioita vaurioilta. Nämä ainutlaatuiset tuotteet ovat 100% aktiivisia aineosia, eivät sisällä täyteaineita ja ovat yksikerros järjestelmiä. Tuotteita voidaan asentaa tuoreelle betonille 7 päivän jälkeen, mikä mahdollistaa nopean aikataulun lattiahankkeet. KÖSTER VAP I 2000 järjestelmät on kehitetty kestämään 100% suhteellista kosteutta (RH) ja pH 14 arvoon saakka.

Kolme tarjolla olevaa KÖSTER VAP I 2000 järjestelmää eroavat toisistaan lähinnä kovettumisajassa: KÖSTER VAP I 2000 (12 tuntia), KÖSTER VAP I 2000 FS (nopeasti kovettuva, 4-5 tuntia) yön yli asennuksiin, KÖSTER VAP I 2000 UFS (ultra nopeasti kovettuva, 2-3 tuntia) erittäin nopeisiin asennuksiin. Kaikilla KÖSTER VAP I 2000 tuotteilla on erinomainen vesihöyryn diffuusion vastustuskyky. Vaikka kaikki KÖSTER VAP I 2000 tuotteet ovat aina omanneet alhaisen VOC arvon ja mietotuoksuisuuden, KÖSTER omaa nyt kaksi järjestelmää missä VOC arvo on 0: KÖSTER VAP I 2000 ja KÖSTER VAP I 2000 FS. Testiraportit todistavat LEED yhteensopivuuden

Haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Vahanen 11092017 materiaalimenekillä 450g / m²

1. Märkä / kostea betoni korkealla alkalisuudella
2. Höyrynsulku KÖSTER VAP I 2000
3. Lattiapinnoite KÖSTER LF-VL tai KÖSTER PS Flex

KÖSTER BAUCHEMIE AG Pinnoitteet kategorian Suomenkieliset sivut