Kiveyksien saumalaasti (Järjestelmäesite)

Kiveyksien saumalaasti (Järjestelmäesite)

Hyödylliset linkit:

Katukivien käyttö kaupunkien sisäosien kävelykaduilla, yleisillä kaduilla ja yleisissä tiloissa, kuten myös yksityisten pihojen ajoteillä, kulkuteillä ja terassien lattianpäällysteinä on lisääntynyt parin viimevuoden aikana. Näiden toimenpiteiden optinen arvonnousu on kuitenkin lyhytaikainen, koska sade ja muut luonnonvaikutukset huuhtovat saumat auki. Mekaaninen puhdistus kadunlakaisukoneella tai korkeapainepuhdistus heikentävät saumaa merkittävästi. Syvä täysimittainen sauma ei ole ainoastaan kokooma-allas kaikenlaisille roskille ja epäpuhtauksille, vaan asettuu myös vähitellen onnettomuustekijäksi. Myöskään tälläinen sauma ei ole enää varmistamassa katukivien paikallaan pysymistä, ja syntyy vakavia vaurioita tasopintoihin. Ei myöskään tule aliarvioida muodostuvia rumannäköisiä sekä työläitä puhdistettavia rikkaruohojen kasvualustoja.