Kapillaarisesti nousevan kosteuden katkaisu betonissa ja muurauksessa – KÖSTER Crisin 76 Concentrate

Kapillaarisesti nousevan kosteuden katkaisu betonissa ja muurauksessa – KÖSTER Crisin 76 Concentrate

KAPILLAARIKATKO BETONIIN

Kaikki kapillaarikatko-tuotteet löydät meiltä.

Miksi kapillaarinen kosteus on huolenaihe kiinteistön omistajalle?

Kapillaarisesti nouseva kosteus on yleisin vaurion aiheuttaja tiilimuuratuissa seinissä, siksi myös kapillaarikatko betonissa on tärkeää. Sen vaikutus on usein selvästi havaittavissa rappauksen pintasäröilynä, vaurioituneina tiilinä ja tiilisaumoina, sekä myös suolarapautumana ja levän muodostumisena. Lisäksi kapillaarisesti nouseva kosteus aiheuttaa betoni- ja tiiliseinissä sisämaalien ja pinnoitteiden kupruilua sekä irtoamista.

Miten kapillaarinen kosteus vaurioittaa muurausta?

Muuraus joka on altistunut kapillaarisesti nousevalle kosteudelle, siellä kosteus kulkeutuu jatkuvasti ylöspäin kapillaarien läpi. Vesi höyrystyy pintaan ja seuraa lisää kosteutta. Tämä prosessi johtaa usein kasvavaan suolapitoisuuteen pinnassa. Usein höyrystyminen ottaa paikkansa kuivan (yläosa) ja kostean (alaosa) seinäalueen välillä. Näillä alueilla on usein ensimmäiset merkit vaurioista.

Mistä vesi ja kosteus tulee? 

On monia lähteitä, mistä vesi voi joutua seinään kuten sadevesi, pohjavesi ja kondensio. Myös vuotavat vesikourut tai salaojaputket voivat olla veden lähteitä. Mikäli vesi joka pääsee seinään on kaiken aikaa täydentävää, tapahtuu jatkuva vedenkuljetus läpi rakennus- materiaalien kapillaareissa. Vesi nousee ylöspäin vastoin maan vetovoimaa johtuen mekanismista jota kutsutaan kapillaari-ilmiöksi.

Onko kosteus kapillaarisesti nousevaa?

Seinä, joka on silminnähtävästi vaurioitunut johtuen kapillaarisesta kosteudesta, tulee aina analysoida asiantuntijan toimesta ennen korjaustöiden aloittamista. Vaurion aiheuttajan määrittäminen on aina tärkeä toimenpide. Informaatio kuten vaurion laji, rakennuksen erityistuntomerkit, sekä suola- ja kosteuspitoisuus rakennusmateriaaleissa tulee kaikki ottaa huomioon kun määritetään miten korjataan vaurio ja poistetaan sen aiheuttaja. Vaurion aiheuttaja ei aina kuitenkaan ole kapillaarinen kosteus. Muita mahdollisia aiheuttajia ovat roiskevesi toimivan kapillaarikatkon yläpuolella, hygroskooppinen ilmiö tai ainoastaan vuotava putki. Mikäli se kuitenkin on kapillaarista kosteutta, kunnostuksessa tulee ottaa huomioon rakennusmateriaalin suola- ja kosteuspitoisuus. Näin ollen, suola- ja kosteusanalyysi on aina suositeltavaa.

Miksi kosteus nousee muuraukseen?

Kapillaarisesti nouseva kosteus on efekti, jonka aiheuttaa nesteen pintajännitys (koheesio) ja rajapintajännitys (adheesio) nesteen ja kiinteän pinnan välillä. Yleisesti nesteellä on taipumus levitä kun se saa kontaktin kiinteään alustaan. Toisaalta nesteillä kuten vesi, on pintajännitys. Nämä kaksi voimaa yhdessä johtaa efektiin, jossa vesi nousee ahtaissa putkissa.

Rakennusmateriaalit kuten tiilet imevät vettä samalla tavoin kuten pesusieni. Tämä ilmenee, koska muuraus sekä myös betoni sisältää pieniä huokosia. Riippuen huokosten läpimitasta, ne voivat kuljettaa vettä ylöspäin vastoin maan vetovoimaa (nouseva kosteus). Huokoset joiden säde on 10-7 m ja 10-4 m välillä, osoittavat kaikkein selväpiirteisintä veden kuljettamista ja ovat näin verrattavissa kapillaareihin. 20 % ja 50 % välillä huokosista rakennusmateriaaleissa, betoni, tiili ja laasti joutuvat tähän kategoriaan. Huokoset joiden säde on alle 10-7 m, kutsutaan mikrohuokosiksi ja ne ovat liian pieniä kapillaarisen veden kuljettamiseen, ja huokoset joiden säde on yli 10-4 m ovat liian suuria.

Mitä pienempi kapillaarin halkaisija on, sitä suurempi kapillaarinen paine ja suurempi kapillaarinen veden nousu. Kapillaarihalkaisijalla 1 μm (10-6 m) voi teoreettisesti muodostaa imupaineen 1.5 bar mikä vastaa veden kapillaarista nousua n. 15 m.

Mitä tekemistä suolalla on kapillaarisesti nousevan kosteuden kanssa?

Yleensä vesi mikä kulkee sisään ja läpi seinän sisältää suoloja. Nämä suolat voivat omata usean eri alkulähteen:

• Suolat ovat mukana maaperässä. Ne voivat liueta pohjaveteen tai maakosteuteen ja kulkeutua
seinään pohjaveden mukana.
• Suolat ovat mukana tiilessä itsessään. Nämä suolat voivat liueta kapillaarisen kosteuden kanssa
muurauksessa.
• Suolalla on muita alkulähteitä kuten jäänpoisto suola, lannoite tai uloste mitkä kulkeutuvat sadeveden,
roiskeveden tai pohjaveden kautta seinään.

Kun suolaa sisältävä vesi haihtuu seinän pinta-alueelle, suolat jäävät seinään tai sen pinnalle johtaen kasvavaan suolapitoisuuteen. Suola kristallisoituu rakennusmateriaalien pinnassa tai huokosissa. Tämä prosessi ilmenee suunnattuna kasvuna, kasvattaa tilavuutta ja kiteitten lujuutta. Kun suolakiteet muodostuvat rakennusmateriaalien huokosissa pidemmän aikajakson aikana, muodostuu suuri kiteytymispaine. Tämä lopulta johtaa huokosten tuhoon. Kun tämä prosessi on jatkunut riittävän kauan, rakennusmateriaalin pinta tulee hauraaksi ja alkaa irrota.

Tuhoisa kristalloitumisprosessi

Pakkasella on hyvin samanlainen efekti. Jääkiteet jotka muodostuvat, kun tietty määrä nestemäistä vettä jäätyy, ne omaavat paljon suuremman tilavuuden kuin sama määrä nestemäistä vettä. Mikäli vesi jäätyy huokosiin, paisuvat jääkiteet muodostavat korkean paineen ja se voi johtaa rakennusmateriaalien tuhoutumiseen.

Miten kapillaarisesti nouseva kosteus pysäytetään? 

On kaksi ensiarvoista tapaa pysäyttää kapillaarinen kosteus: sulkea kapillaarisesti aktiiviset huokoset tai tehdä vettähylkiviksi niiden pinnat. Vedenhylkiväksi pinnan tai huokosen tekeminen tarkoittaa, että modifioidaan pinta niin, että se tulee hydrofobiseksi (vesipakoiseksi). Näin kapillaariaktiivisuus huokosessa on pysäytetty. Huokosen sulkeminen tarkoittaa osittain tai kokonaan huokosen täyttämistä, jolla pysäytetään veden kuljetus. On ensiarvoista toimittaa riittävästi materiaalia huokoseen, jotta huokosen halkaisija kapenee riittävästi, eikä kapillaariaktiivisuus enää voi uusiutua.

KÖSTER Crisin 76 Concentrate pysäyttää kapillaarisesti nousevan kosteuden kolmella eri tavalla: se vuoraa kapillaarin vettähylkivällä peitteellä. Toiseksi se kaventaa huokosia niin paljon ettei kapillaariaktiivisuus voi enää uusiutua. Lopuksi, KÖSTER Crisin 76 Concentrate kovettuu muodostaen päällysteen, yli koko kapillaarin läpimitan.

Nämä toimenpiteet yhdessä varmistavat, että KÖSTER Crisin 76 Concentrate toimii joka kerta, riippumatta huokosrakenteesta, suola- tai kosteuspitoisuudesta. Ensimmäiset rakennukset käsiteltiin yli 30 vuotta sitten ja kapillaarikatkot ovat yhä vahingoittumattomia ja toimivia. KÖSTER Crisin 76 Concentrate omaa erittäin alhaisen viskositeetin, eikä ole vesiliukoinen. Se tunkeutuu syvälle kaikkein pienimpiinkin kapillaareihin rakennusmateriaaleissa, missä se pysäyttää kapillaariaktiivisuuden pysyvästi.

KÖSTER Crisin 76 Concentrate vesipakoisuuden ansiosta, kuivumisprosessi seinässä alkaa välittömästi, muodostaen aktiivisen kapillaarikatkon heti, kun materiaali on asennettu.

KÖSTER Crisin 76 Concentrate EDUT

• riippumaton seinän kosteuspitoisuudesta
• soveltuu kaikkiin seinän suolapitoisuuksiin
• soveltuu yleisimmille suolatyypeille (sulfaateille, nitraateille, klorideille)
• käsiteltävän alustan ei tarvitse olla alkalinen materiaalin reagoimiseksi
• ei tarvetta seinän kuivaamiselle ennen tai jälkeen asennuksen, ei edes suurissa kosteuspitoisuuksissa
• valmistettu uusiutuvista raaka-aineista
• ei voi laimentua vedestä – ei ole vesiliukoinen
• vastustuskykyinen yleisimpia aggressiivisia aineosia vastaan joita on muurauksissa kuten hapot,
alkalit ja suolat
• nopea reaktio, vaikuttaa välittömästi
• ei biologisesti hajoava
• liuotteeton
• ei aiheuta tai edistä korroosiota raudoiteteräksissä
• tiheys (0,91 g/cm3); tunkeutuu syvälle kaikkein pienimpiinkin rakennusmateriaalien kapillaareihin
• kovettunut materiaali ja kapillaarikatko on elastinen
• soveltuu betoniin, reikätiiliin, halkeilleeseen tai onkaloiseen muuraukseen ilman tarvetta
täyttää tyhjiöitä etukäteen
• ei jälki-injektoinnin tarvetta, vain yksi asennus takaa onnistumisen
• patentoitu järjestelmä
• helppo asennus, vaakatason poraus
• todistettu tehokkaaksi jo yli 30 vuoden ajan
• 10 vuoden takuu* Olosuhteissa, joissa materiaalin on asentanut sertifioitunut asentaja

KÖSTER Crisin 76 Concentrate on kemiallisesti neutraali, eikä aiheuta rapautumaa. Se on edelleen vastustuskykyinen yleisimpiä aggressiivisia aineosia vastaan, jotka ilmenevät muurauksissa, kuten laimennetut hapot ja alkalit.

Kuinka nopeasti KÖSTER Crisin 76 Concentrate tulee aktiiviseksi?


Yleisesti, KÖSTER Crisin 76 Concentrate patruunat tyhjenevät 24 tunnin – 7 vuorokauden aikana niiden asentamisesta. Nyt kapillaarikatko on onnistuneesti asennettu. KÖSTER Crisin 76 Concentrate hydrofobisten ominaisuuksien ansiosta, nousevan kosteuden vähentyminen alkaa välittömästi asennuksen jälkeen. Kapillaarikatko tulee täysin vaikuttavaksi hartsin kovettumisajan aikana, mikä saattaa viedä 10 päivää. Tämän ajanjakson aikana, muuraus alkaa jo kuivua. Kuivumisaika riippuu pääsääntöisesti kosteuspitoisuudesta ja seinän paksuudesta. Kosteuspitoisuus voidaan määritellä ottamalla poranäytteitä, mitkä punnitaan ja sitten kuivatetaan mukaillen uunikuivaus menetelmää.

Usein muuraus ”palaa” kapillaarisesti nousevan kosteuden sisältämistä suurista suolapitoisuuksista. Täten ensimmäisen kuivumisviikon aikana kapillaarikatkon asentamisen jälkeen, suolat voivat hajota pintaan aiheuttaen suolahikoilua. Tämä on osa kuivumisprosessia. Suolahikoilu voidaan poistaa mekaanisesti (älä käytä vettä). On suositeltavaa käyttää KÖSTER Rappauslaastia (suolankeräyslaastia) KÖSTER Crisin 76 Concentrate asennuksen jälkeen ja näin ehkäistä suolahikoilun vaikutukset.

Täydellinen kokonaisuus: KÖSTER Crisin 76 Concentrate ja KÖSTER Rappauslaastit (suolankeräyslaastit)
KÖSTER Rappauslaastit on erityisesti suunniteltu korkeiden suola- ja kosteuspitoisuuksien omaavien muurausten entisöintiin. Kun kapillaarisesti nouseva kosteus on ensin pysäytetty käyttämällä KÖSTER Crisin  76 ConcentrateaKÖSTER Rappauslaasti auttaa seinää kuivumaan ja se vetää sisäänsä jäljellä olevat suolat. KÖSTER Rappauslaasti kestää kosteita olosuhteita koska se ei sisällä kalkkia tai kipsiä. Se on avoin vesihöyryn diffuusiolle ja auttaa rakentamaan terveellisen ja mukavan huone ilman. Se ei myöskään heikkene suurista suolapitoisuuksista ja estää suolaa leviämästä pintaan. Käytä KÖSTER Polysil TG 500 primerina vahvistamaan alustaa ja vähentämään suolamolekyylien liikkuvuutta. KÖSTER Rappauslaastia ovat saatavana harmaana tai valkoisena. Historiallisissa rakennuksissa niitä voidaan käyttää koristeellisena rappauksena ilman maalausta. Ne soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.

Paineellinen vai paineeton injektointi?


Yleisesti, kapillaarikatkot voidaan asentaa korkeapaineinjektoinnilla tai paineettomalla injektoinnilla. Korkeapaineinjektointi vaatii käytettäväksi injektointivälineitä eli “mansetteja sekä korkeapainepumppuja”, mitkä kiinnitetään porausreikiin. Korkeapaineinjektointipumpulla sopiva materiaali injektoidaan seinään näiden mansettien läpi. Tällä menetelmällä injektointimateriaali voidaan asentaa hyvin nopeasti. Tämä etu on hyvin nopeasti menetetty, mikäli muuraus sisältää tyhjiöitä, koska nämä tyhjiöt täytetään injektointi materiaalilla korkeapaineinjektoinnin aikana, ja näin materiaalia menee hukkaan. Injektointimateriaalin tuhlaamisen välttämiseksi tyhjiöihin ja halkeamiin, porausreiät injektoidaan ensin porausreikien injektointiaineella edeltävänä työvaiheena täyttämään tyhjiöt ja halkeamat muurauksessa. Porausreiät porataan jälleen auki uudelleen ja nyt materiaali kapillaarikatkolle voidaan injektoida. Sen lisäksi, edes erittäin korkealla paineella, ohuimpia kapillaareja ei voida täyttää.

KÖSTER paineeton injektointimenetelmä käyttäen KÖSTER Crisin 76 Concentratea sitä vastoin käyttää
hyväkseen seinän kapillaariaktiivisuutta. Korjausinjektoinnissa käytetään hyväksi ongelman alkuperäistä aiheuttajaa.

Edut käyttämällä paineetonta injektointia ovat:

• Injektoitava neste kuljetetaan tehokkaasti kapillaareihin, mitkä ovat osana mekanismia mikä aiheuttaa
nousevan kosteuden. Materiaalia ei mene hukkaan halkeamiin ja tyhjiöihin.
• Muuraukseen injektoitavan materiaalin määrä on helposti kontrolloitavissa. Paineellinen injektointi
ei mahdollista yhtä hyvää kontrollointia injektoitavan materiaalin määrästä.
• Muurauksen vaurioituminen ja statiikan aleneminen on vältetty.

Miten KÖSTER Crisin 76 Concentrate voidaan injektoida seinään, joka jo valmiiksi on kyllästetty vedellä?

Vedellä täytetty huokonen ei ole kuin pullo, enemmänkin kuin putki. Näin jopa erittäin vedellä kyllästynyt seinä voidaan hoitaa paineettomasti injektoimalla KÖSTER Crisin 76 Concentrate. Vesi virtaa jatkuvasti
läpi kapillaarijärjestelmän alhaalta ylöspäin. Kun KÖSTER Crisin 76 Concentrate injektoidaan, aktiiviset aineosat käyttävät tätä samaa kuljetusmekanismia päästäkseen sisään pienimpiinkin kapillaareihin.
Vedenhylkimisominaisuudellaan se pysäyttää veden virtaamisen alhaalta ja tunkeutuu syvälle huokosrakenteeseen.

KÖSTER Crisin 76 Concentrate on veteen liukenematon injektointimateriaali ja näin ollen ei ole vaarassa
laimentua veden kanssa, mikä on valmiiksi läsnä muurauksessa. Mikäli injektointimateriaali voi laimentua, materiaali voi epäonnistua toimimaan oikein. KÖSTER Crisin 76 Concentrate kovettuu ja kehittyy täysin toimivaksi, vaikka seinä olisi täysin kyllästetty vedellä.

KÖSTER Crisin 76 Concentrate ei vaadi seinän mekaanista kuivatusta ennen asennusta eikä asennuksen jälkeen tullakseen toimivaksi.

Miksi KÖSTER Crisin 76 Concentrate kemiallinen koostumus on niin tärkeää suolaa vastaan?

Veden virtaus, mikä on kuljetettu nousevana kosteutena läpi huokoisen rakennusmateriaalin, yleensä sisältää liuenneita suoloja. Suolat on kemiallisesti aktiivisia, ja näin ollen on erittäin tärkeää, että injektointimateriaalin reaktio ei ole vaikutteinen suolasta. Aktiivisten aineosiensa ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta, KÖSTER Crisin 76 Concentrate on täysin vahingoittumaton suurista suola pitoisuuksista alustassa. Fakta on, ettei KÖSTER Crisin 76 Concentrate ole emulsio, ja ainekset eivät hiutaloidu kun
joutuvat kosketuksiin suolan kanssa, vaan jäävät täysin toimintakykyisiksi.

Miten KÖSTER Crisin 76 Concentrate tunkeutuu niin syvälle rakenteeseen?

Nestemäisesti asennetun kapillaarikatkon tulee tunkeutua syvälle muurauksen kapillaarijärjestelmään toimiakseen oikein. Tähän tarkoitukseen vaaditaan erittäin alhaisen viskositeetin omaava neste. Mikäli halutaan saavuttaa laaja-alainen kapillaariseinämien käsittely, injektointimateriaalin tulee omata alhainen pintajännitys. KÖSTER Crisin 76 Concentrate on hartsipohjainen neste, erittäin alhaisella viskositeetillä. Alhaisen pintajännityksensä ansiosta se pystyy tunkeutumaan syvälle rakennusmateriaalien huokosrakenteeseen. Sen lisäksi, KÖSTER Crisin 76 Concentrate sisältää erityisiä lisäaineita, jotka edistävät sen tunkeutumista rakennusmateriaaleihin.

1. KÖSTER Crisin 76 Concentrate kapillaarikatko
2. KÖSTER Imumutka ja KÖSTER Kapillaaritanko
3. Primerointi KÖSTER Polysil TG 500 ja vajaiden saumojen sekä kolojen tasoitus KÖSTER Korjauslaasti
4. Tartuntarappaus KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoinen
5. Suolankeräysrappaus KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoinen

KÖSTER BAUCHEMIE AG Muurauksen kunnostaminen kategorian Suomenkieliset sivut