GREMMLER Perusohje synteettisten hartsijärjestelmien käyttöön

GREMMLER Perusohje synteettisten hartsijärjestelmien käyttöön

Hyödylliset linkit:

PERUSOLOSUHTEET

Alustojen tulee olla lujia, kiinteitä ja kuivia sekä omata hyvä tartunta. Lisäksi alustan tulee olla vapaa sementtiliimasta, irtonaisista ja hauraista osista, kuten myös aineosista joissa on öljyä, rasvaa, kumia, maalijäämiä tai vastaavia. Alustan valmistelu sinko- tai hiekkapuhaltamalla, korkeapainevesipiikkaamalla, jyrsimällä tai hiomalla on välttämätöntä ja voidaan jättää tekemättä ainoastaan erityistapauksissa.

Pinnoitettavan alustan tartuntavetolujuus tulee olla alustan valmistelun jälkeen vähintään 1,5 N/mm2.

Betonin kosteus ei saa ylittää 4% – 6% (paino) riippuen käytettävästä primerista. Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 3 ˚C yli kastepistelämpötilan ja alusta tulee myös suojata pinnoitteen alta kapillaarisesti nousevaa kosteutta vastaan.

Tasaisissa ja ei- hiekoitetuissa lattioissa seuraava pinnoitus tulee asentaa max. 24 tunnin sisällä varmistamaan kemiallinen tartunta kerrosten välillä. Korkeammissa lämpötiloissa ajanjakso lyhenee!

Ennen pinnoitusta myöhempinä päivinä alusta on välttämätöntä valmistaa vähintään hiomalla ja puhdistuksella.

Käytettäessä yksikomponenttisia tuotteita, ilman suhteellisen kosteuden tulee olla 40% ja 80% välillä. Alhaisempi kuin 40% ei aiheuta kemiallista reaktiota. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkeampi kuin 80% reaktio on liian nopea ja kontrolloimaton.

Käytettäessä vesipohjaisia tai liuotepohjaisia järjestelmiä, täytyy pitää huolta riittävästä ilmanvaihdosta ettei reaktioprosessi häiriinny. Primereiden ja pinnoitteiden menekki on erityisen riippuvainen alustan imukapasiteetista ja alustan karheudesta.