GREMMLER 192 Korjauslaasti / Kiveyksien Sauma-aine

GREMMLER 192 Korjauslaasti / Kiveyksien Sauma-aine

Hyödylliset linkit:

Gremmler 192 Korjauslaasti / Kiveyksien sauma-aine

Käyttö / Ominaisuudet
GREMMLER 192 on liuotteeton, ei‐pigmentoitu, valmiiksi sekoitettu epoksihartsipohjainen kaksikomponenttinen reagoiva muovi. Tuotetta käytetään sementtipohjaisten alustojen uudelleen muotoiluun ja korjaukseen teollisuuskohteissa jotka ovat alttiita korkealle mekaaniselle ja kemialliselle rasitukselle. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. betonitiet ja rampit, akkuhuoneet ja lipeätehtaat, varastohallit, tuotanto‐ ja korjaustilat. Myös viisteitä voidaan muotoilla GREMMLER 192 korjauslaastilla. Katualueilla tuotetta voidaan käyttää nestetiiviinä kiveyksien sauma‐aineena.

Primeri vaaditaan aina. Suosittelemme alustasta riippuen tuotteitamme GREMMLER 115 tai GREMMLER 118. Kiveyksien saumauksessa normaalisti primeria ei vaadita.

GREMMLER 192 kovettuu lähes kutistumatta. Lämpölaajenemiskerroin lähes korreloi betonin kanssa.

Täysin kovettuneena ja erittäin hyvin tiivistettynä GREMMLER 192 on nestetiivis, veden, meriveden ja jäteveden kestävä. Se kestää myös monia lipeäliuoksia, laimennettuja happoja, suolaliuoksia, mineraaliöljyjä, voiteluaineita, polttoaineita ja monia liuottimia (värjäytyminen mahdollista).

Väri / Pakkauskoko / Varastointiaika
Väri: Harmaa
Pakkauskoko: 25 kg / 800kg lavalla
Varastointiaika: 12 kk valmistuksesta.
Varastointi suljetuissa, alkuperäisissä pakkauksissa, kuivassa, viileässä ja pakkaselta suojassa.

Tekniset tiedot
Tiheys 23 °C / 50 % RH: n. 2.00 g/cm3
Tartuntalujuus: > Betonimurtuma
Puristuslujuus (28 päivän kuluttua): n. 130 N/mm²
Taivutuslujuus (28 päivän kuluttua): n. 35 N/mm²
Kimmomoduuli (28 päivän kuluttua): n. 16.000 N/mm²
Kuiva‐ainepitoisuus: 100 %
Viskositeetti (25 °C, V03.1):
Komponentti A: pastamainen
Komponentti B: 160 – 250 mPas
Sekoitussuhde: 100 : 3.6 (paino)
Materiaalimenekki: 2 kg/m²/mm uudelleen muotoiluun
Käsittelyaika 50 % RH):
18 – 22 minuuttia (+30 °C)
35 – 45 minuuttia (+20 °C)
60 – 80 minuuttia (+10 °C)
Kuivumisaika (50 % RH):
min. 6 – 8 tuntia, max. 12 tuntia, +30 °C
min. 12 – 16 tuntia, max. 24 tuntia, +20 °C
min. 24 – 36 tuntia, max. 48 tuntia +10 °C
Kovettuminen (täysi mekaaninen rasitus 50 % RH):
3 päivää (+30 °C)
7 päivää (+20 °C)
10 päivää (+10 °C)

Käyttö/Työvälineet: Metalliprofiili, tasoituslasta, saumarauta jne.

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.